Analiză ZF. Cele mai mari 5 firme de soft - Oracle, Endava, SAP şi NTT Data - au avut în 2019 afaceri de 3,2 mld. lei, cu un profit de 319 mil. lei, adică o marjă de 10%

Autor: Adrian Seceleanu 03.09.2020

Cele mai mari cinci firme de software din România au înregistrat în 2019 o cifră de afaceri cumulată de 3,2 mld. lei (668 mil. euro), mai mare cu 13% faţă de anul anterior, cu un profit net de 319 mil. lei, corespondent unei marje de câş­tig de 10% din ve­ni­turi, ara­tă o ana­­liză rea­li­zată de ZF pe ba­za da­te­lor ra­por­ta­te de fir­me la Minis­te­rul Fi­nan­­ţelor Publice.

Clasamentul este do­minat de mul­­ti­­­­na­ţio­nale, res­pectiv de sub­si­­dia­re­le gi­gan­­ţilor Oracle (SUA), Enda­va (Ma­­rea Bri­tanie), SAP (Ger­­ma­nia) şi NTT Data (Japo­nia) - sin­gu­ra afa­­cere con­tro­lată de an­­tre­pre­nori locali din top fiind Bitde­fen­­­der, produ­căto­rul de so­luţii de secu­­ri­ta­te ciberne­tică con­tro­lat de fa­milia Flo­rin şi Măriuca Talpeş. Cele 5 companii au împreună circa 9.000 de an­ga­jaţi, în scădere cu peste 500 de oameni faţă de anul pre­ce­dent pe fondul restructurării businessului gigantului Oracle din România din 2019, respectiv transferul unui număr sem­nificativ de angajaţi către o altă firmă, înfiinţată în luna mai.

Cifra de afaceri totală a celor două companii deţinute de Oracle în România s-a ridicat în 2019 la 1,2 mld. lei (254,8 mil. euro), mai mare cu 26% faţă de anul precedent, când opera printr-o singură companie. Profitul net cumulat a fost de 64,4 mil. lei, mai mare cu 73% faţă de anul precedent, cu un număr mediu de 5.379 de angajaţi, mai mare cu 916 faţă de 2018.

Dintre companiile din top 5, doar subsidiara gigantului german SAP şi-a redus în 2019 numărul de angajaţi din România, mai exact cu 11 persoane, rezultă din datele de la Finanţe. Filiala nemţilor a avut în 2019 cea mai bună marjă de profit din top, de 34% din venituri, câtigul net fiind astfel de 173 mil. lei, mai mare decât cel raportat de operatorul de comunicaţii mobile Vodafone pentru anul anterior.