Parchetul European. Răspunderea companiilor pentru infracţiunile împotriva bugetului Uniunii Europene

Autor: Dr. Mihai Mareş, Avocat, Partener Coordonator Mareş & Mareş 01.10.2020

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de lege privind privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului UE de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO).

Rolul şi structura Parchetului European

Parchetul European (EPPO) este un parchet suprastatal înfiinţat în cadrul Uniunii Europene,  având misiunea de a instrumenta cauzele împotriva bugetului UE. În exercitarea atribuţiilor sale, EPPO va fi pe deplin autonom şi independent, acţionând în interesul UE în ansamblu—deci, nu va depinde de instrucţiunile vreunui Stat Membru.   

Acest parchet este organizat pe două niveluri,:

Infracţiunile vizate de EPPO

EPPO va avea competenţa de a investiga, urmări penal şi trimite în judecată persoanele care comit infracţiuni care aduc atingere intereselor financiare ale UE, exercitând acţiunea publică în cadrul instanţelor competente din Statele Membre până la finalizarea cauzei.

Infracţiunile ce intră în competenţa EPPO sunt prevăzute în Directiva (UE) 2017/1371 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale UE prin mijloace de drept penal, supranumită „Directiva PIF”, aceasta fiind transpusă şi în legislaţia română.

Directiva PIF vizează combaterea fraudei şi a altor activităţi ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale UE (aşa-numitele „infracţiuni PIF”), cum ar fi:

Instigarea, complicitatea şi tentativa la comiterea acestor infracţiuni se pedepsesc deopotrivă.

Competenţa EPPO se extinde şi asupra:

Valoarea minimă a prejudiciului

În cazul în care prejudiciul cauzat prin infracţiune este sub  10.000 EUR, EPPO îşi poate exercita competenţa numai daca respectivul caz  are repercusiuni la nivelul UE sau  funcţionari ori  alţi agenţi/ membri ai instituţiilor UE sunt  suspectaţi de săvârşirea infracţiunii.

În mod particular, în ceea ce priveşte infracţiunile împotriva sistemului comun privind TVA, acestea trebuie să fie grave, adică să aibă caracter transfrontalier şi să implice un prejudiciu total de cel puţin 10 milioane EUR.

Implicaţii asupra companiilor

Companiile pot fi trase la răspundere pentru oricare dintre infracţiunile ce ţin de  competenţa EPPO, comise fie de persoane fizice pe cont propriu, fie în calitate de executiv al companiei respective.  . De asemenea, poate fi antrenată răspunderea companiei în  lipsa supravegherii sau a controlului din partea reprezentantului conducerii, daca acest lucru a cauzat  comiterea infracţiunii în beneficiul companiei.  

Antrenarea răspunderii persoanelor juridice nu exclude posibilitatea iniţierii procedurilor penale împotriva persoanelor fizice găsite vinovate.

Compania trasă la răspundere este pasibilă de sancţiuni care includ amenzi penale sau de altă natură, inclusiv:

Potrivit unor declaraţii recente ale Laurei Codruţei Kövesi, primul Procuror-Şef EPPO, se preconizează că EPPO va fi operaţional până la finalul anului 2020 şi că va primi peste 3.000 de cauze. Din totalul Statelor Membre ale UE, 22 vor lua parte la sistemul EPPO (cele 5 State care au ales să nu participe până în prezent sunt Danemarca, Irlanda, Ungaria, Polonia şi Suedia).