Comisia Europeană vrea ca Statele membre să elaboreze o abordare comună privind implementarea tehnologiei 5G. ”„Criza actuală a scos în evidenţă importanţa accesului la internet de foarte mare viteză pentru întreprinderi, serviciile publice şi cetăţeni”

Autor: Vasile Magradean 18.09.2020

Comisia Europeană (CE) a adoptat vineri o recomandare în care invită statele membre să elaboreze o abordare comună privind implementarea tehnologiei 5G şi să impulsioneze investiţiile în infrastructura necesară conectivităţii în bandă largă de foarte mare capacitate.

Oficialii europeni susţin că o astfel de strategie reprezintă piatra de temelie a transformării digitale şi un pilon esenţial al redresării.

„Instalarea la timp a reţelelor 5G va oferi oportunităţi economice semnificative în anii următori, fiind un atu esenţial pentru competitivitatea şi sustenabilitatea europeană, precum şi un catalizator major pentru viitoarele servicii digitale”, arată reprezentanţii CE.

În paralel şi în strânsă legătură cu această recomandare, CE a propus un nou regulament privind Întreprinderea comună pentru calculul European de înaltă performanţă.

Aceasta vizează menţinerea şi promovarea rolului de lider al Europei în ceea ce priveşte tehnologia de supercalcul, astfel încât aceasta să stea la baza întregii strategii digitale şi să asigure competitivitatea Uniunii la nivel mondial.

Potrivit comisarului responsabil cu o Europă pregătită pentru era digitală, Margrethe Vestager, conectivitatea în bandă largă şi conectivitatea 5G pun bazele transformării digitale şi ecologice a economiei, în domenii precum transportul şi energia, sănătatea şi educaţia sau producţia şi agricultura.

„Criza actuală a scos în evidenţă importanţa accesului la internet de foarte mare viteză pentru întreprinderi, serviciile publice şi cetăţeni, precum şi necesitatea de a accelera ritmul în ceea ce priveşte implementarea reţelelor 5G. Trebuie, aşadar, să colaborăm pentru a instala rapid aceste reţele, fără alte întârzieri”, a spus aceasta.

Prin recomandarea adoptată vineri, Comisia Europeană invită statele membre să îşi unească eforturile în vederea elaborării, până la 30 martie 2021, a unei abordări comune, sub forma unui set de instrumente de bune practici pentru instalarea în timp util a reţelelor fixe şi mobile de foarte mare capacitate, inclusiv a reţelelor 5G.

Măsurile ar trebui să reducă costurile şi să mărească viteza de instalare a reţelelor de foarte mare capacitate, în special prin eliminarea obstacolelor administrative inutile, să asigure accesul în timp util la spectrul de frecvenţe radio 5G şi să încurajeze investiţiile operatorilor în extinderea infrastructurii de reţea sau să asigure un nivel mai ridicat de coordonare transfrontalieră în ceea ce priveşte asignarea spectrului de frecvenţe radio, pentru a sprijini serviciile 5G inovatoare, în special în sectorul industriei şi al transporturilor.

Recomandarea stabileşte, de asemenea, orientări privind cele mai bune practici pentru asigurarea accesului în timp util la spectrul de frecvenţe radio pentru tehnologia 5G, precum şi pentru garantarea unei coordonări mai bune a asignării spectrului de frecvenţe radio pentru aplicaţiile transfrontaliere 5G.

O mai bună coordonare transfrontalieră va contribui la asigurarea, până în 2025, a acoperirii neîntrerupte de către reţelele 5G a principalelor căi de transport ale Europei, în special a transportului rutier, feroviar şi pe căile navigabile interioare.

Recomandarea subliniază, de asemenea, necesitatea de a se garanta securitatea şi rezilienţa reţelelor 5G. Statele membre au colaborat cu Comisia şi cu Agenţia UE pentru Securitate Cibernetică (ENISA) în vederea elaborării unui set de instrumente format din măsuri şi planuri de atenuare a riscurilor, menite să abordeze în mod eficace riscurile majore legate de reţelele 5G.