Mihai Arghire, consultant în resurse umane: Demotivarea angajaţilor este una dintre cele mai mari provocări pe care managerii trebuie să înveţe să le gestioneze în această perioadă

Autor: Ramona Cornea 21.09.2020

„Lipsa de motivare poate genera scăderi abrupte ale performanţei, mai ales într-un context plin de provocări cum este cel actual. Perioada de pandemie testează capacitatea oamenilor şi a companiilor de a se adapta la schimbare“

Demotivarea angajaţilor este una dintre cele mai mari provocări pe care managerii trebuie să înveţe să le gestioneze în această perioadă, iar lipsa de motivare poate genera scăderi abrupte ale performan­ţei, spune Mihai Arghire, senior trainer şi con­sultant în cadrul companiei de consul­tanţă Brightway.

„Perioada de pandemie testează capacitatea oamenilor şi a companiilor de a se adapta la schimbare, de a renunţa la vechi obiceiuri şi convingeri, de a învăţa lucruri noi. Managerii dintr-o organizaţie sunt ambasadori ai schimbării, vectori de imagine care dau trendul în care vor evolua lucrurile. Dacă nu există o masă critică de persoane din nivelurile de senior management care acţionează pentru a se adapta la schimbările actuale, lipsa de motivare se va răspândi  rapid în echipă. Demotivarea, din orice cauze, este una dintre cele mai mari pro­vocări pe ca­re mana­gerii tre­buie să în­ve­ţe să le ges­tio­neze în a­ceas­tă peri­oa­dă“, a spus Mi­hai Arghire pen­­tru ZF.