Tudor Ciurezu, unul dintre cei mai longevivi şefi de companie din România, ar putea să-şi piardă scaunul: SIF5 completează ordinea de zi a AGA cu cerinţele SIF1 şi SIF4, conformându-se ASF

Autor: Tibi Oprea 28.09.2020

SIF Oltenia (SIF5) a completat ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor din 29/30 octombrie 2020 cu cerinţele acţionarilor SIF Banat-Crişana (SIF1) şi SIF Muntenia (SIF4) referitoare la secretariatul de şedinţă, comisia de numărare a voturilor şi metoda alegerii administratorilor.

Astfel, SIF Oltenia a propus alegerea celor cinci administratori cu aplicarea metodei votului comulativ, pentru un mandat de patru ani, în timp ce SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia au propus alegerea acestora fără metoda votului cumulativ.

Prin metoda votului cumulativ, fiecare acţionar are dreptul de a-şi atribui voturile cumulate uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administraţie. Voturile cumulate se calculează prin înmulţirea voturilor deţinute de către orice acţionar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul administratorilor ce urmează să formeze consiliul de administraţie.

Tudor Ciurezu, actualul preşedinte al consiliului de amdinistraţie şi directorul general al SIF5, se află în structura de conducere a SIF Oltenia din 1993.

Pe de altă parte, SIF5 i-a propus pe Ana Cimpoeru, Ion Eugen Nedelcu şi pe Ioan Păuna ca membri ai secretariatului de şedinţă, în timp ce SIF1 şi SIF4 i-au propus pe Gheorghe Marcel şi pe Bogdan Daniel Dub. În privinţa comisiei de numărare, SIF5 i-a propus pe Florentina Popescu, pe Ion Patrichi şi pe Mihaela Ţalea, în timp ce propunerile din partea SIF1 şi SIF4 sunt Gheorghe Marcel şi Bogdan Daniel Dub.

Acţionarii vor mai avea de votat şi aprobarea remuneraţiei fixe lunare a administratorilor noi aleşi în sumă de 10.000 de lei, în varianta acţionarilor SIF1 şi SIF4.