EXCLUSIVITATE ZF. Unde sunt investiţi banii voştri de pensie? Tabloul complet al Pilonului II la Bursă la S1/2020: viitorii pensionari au ajuns la 21,6% din Banca Transilvania, 27,5% din MedLife, 8,4% din Petrom, 14% BRD

Autor: Liviu Popescu 10.10.2020

Pe partea de tranzacţionare în criză, din rândul celor 24 de acţiuni din portofoliul Pilonului II, ZF a identificat achiziţii la 19 acţiuni l Vânzări la SIF Transilvania, SIF Oltenia şi SIF Muntenia.

Viitorii pensionari ai Ro­mâ­niei, adică 7,6 milioa­ne de salariaţi care vi­rează lunar 3,75% din ve­nitul brut lunar pentru ad­ministrarea privată a economiilor pen­tru bătrâneţe, au ajuns, mulţi dintre ei fără să ştie, cei mai mari investitori ai bursei de la Bucureşti cu deţineri sem­nificative la companii listate.

Astfel, la S1/2020 fondurile de pen­sii private obligatorii Pilon II aveau o deţinere de 21,6% din Banca Transil­vania – cea mai mare instituţie de credit din România, 14% din BRD, 8,4% din OMV Petrom – cea mai mare compa­nie listată, 27,5% din MedLife, liderul serviciilor medicale private. Viitorii pen­sionari sunt investitori prin fon­du­ri­le Pilon II la 24 de companii listate la Bucureşti.

Calculele realizate de ZF din ra­por­tul semestrial al fiecărui din cele şapte fonduri de pensii private Pilon II arată că pe parcursul primului semes­tru din 2020 administratorii de pensii private Pilon II, cei care gestionează circa 730 de milioane de lei în medie lunar sub formă de viramente trimise de salariaţii români, adică intrări noi de capital, şi-au majorat deţinerile la companii listate la bursa de la Bucureşti, profitând astfel de preţurile scăzute ale acţiunilor. Spre comparaţie la 30 decembrie 2019 viitorii pen­sionari aveau o deţi­nere de 17,9% din banca de la Cluj, res­pec­tiv o investiţie de 2,4 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că pe parcursul pri­mu­lui semestru din 2020 adminis­tra­torii de pensii private Pilon II au cumpărat ac­ţiuni ale băncii de la Cluj în contextul în care valoric investiţia a rămas aceeaşi, dar preţul unei acţiuni TLV a scăzut cu 18%.

Din rândul celor 24 de plasamente în acţiuni, ZF a identificat majorări în ca­pitalul social faţă de decembrie 2019 la un număr de 19 companii, în timp ce două societăţi – SIF Banat-Crişana şi Anti­biotice Iaşi – au rămas cu aceeaşi deţi­nere la iunie 2020 ca cea la decem­brie 2019. Pe de altă parte Pilonul II a vân­dut din acţiuni la SIF 4 Muntenia, SIF Oltenia, SIF Transilvania, arată calculele ZF.

Viramentele românilor către fondurile Pilon II sunt periodice, ceea ce permite administratorilor de pensii private să investească la bursa de la Bucureşti, atât în oferte noi de listare, precum au fost cele ale MedLife, Digi Communications, Sphera Group dar şi să-şi majoreze deţinerile, fie în companii din România fie în companii listate pe burse externe.

La iunie 2020, din fiecare 100 de lei pe care un român i-a virat către fondurile Pilon II, 65 de lei au fost investite în titluri de stat, instrumente financiare cu un grad foarte scăzut de risc, iar alţi 19,8 de lei au mers spre acţiuni listate atât la bursa de la Bucureşti, cât şi pe pieţe externe. Restul au fost investiţi în alte instru­mente financiare precum depozite bancare, fonduri mutuale, ETF-uri.