ZF Agropower. „Noi vrem pământ“: cresc vânzările de terenuri agricole mari, de peste 30 de hectare, pentru prima dată după pandemie, din cauza secetei. Ministerul Agriculturii a avizat pe 1 octombrie vânzarea unui teren de 40,7 hectare pentru un preţ de 7.000 de euro/ha

Autor: Florentina Niţu 11.10.2020

♦ La începutul lunii octombrie au fost vândute două terenuri ce au o suprafaţă cumulată de aproape 80 de hectare şi o valoare totală de peste 3 milioane de lei ♦ În septembrie a mai fost vândut un teren de 42 de hectare cu peste 800.000 de lei ♦ Ultimele trei tranzacţii avizate de Ministerul Agriculturii sunt primele vânzări de terenuri agricole mari după pandemie, mai exact după data de 11 mai.

Vânzările de terenuri agri­cole mari „s-au dez­mor­ţit“, forţat, după aproa­pe jumătate de an de pauză, odată cu venirea toam­nei fermierii români scoţându-şi pro­prie­tăţile la vânzare, din cauza se­cetei care le-a produs pierderi mari şi a lipsei de capital de a continua activi­ta­tea, susţin oamenii de afaceri din acest sector.

Ministerul Agriculturii a avizat în pri­ma zi din luna octombrie vânzarea unui teren de 40,7 hectare în valoare de aproape 1,4 mil. lei, în locali­ta­tea Stejaru, judeţul Tulcea, care a fost cum­pă­rat de compania Extra Belmari, pro­du­­cător de cereale, de la o persoană fizi­că, Stere Bela. Pre­ţul de vânzare per hec­tar a fost de 34.000 de lei (circa 7.000 euro).

„Din cauza se­cetei fermierii mici îşi vând terenurile şi noi încercăm să cum­pă­răm la preţ mai bun şi să ne menţi­nem pe piaţă“, spun re­prezentanţii com­pa­niei Extra Belmari, contactaţi de ZF. Firma, înfi­in­ţată în 2011, a realizat anul trecut o ci­fră de afaceri de 2,8 mil. lei, din care 2,6 mil. lei au fost profit net, ara­tă da­te­le de la Mi­nis­te­rul de Finanţe.