România are de trei ori mai puţine vaci decât media mondială şi de două ori mai puţine decât media UE. Fermier: Trendul este descrescător

Autor: Florentina Niţu 14.10.2020

♦ La nivel modial sunt 987,5 mil. capete de bovine, în Uniunea Europeană sunt 86 mil. capete de bovine, iar în România circa 2 mil. capete de bovine, adică 0,2% din şeptelul lumii, respectiv 2% din şeptelul UE ♦ Încărcătura zootehnică în lume este de 62,7 capete de bovine/100 ha, în UE de 48,8 capete de bovine/100 ha, iar în România de 22,2 capete de bovine/100 ha ♦ Şeptelul de bovine al României a scăzut de la 3 milioane la 2 milioane din 2007 încoace.

Deşi agricultura românească a crescut ca valoare şi multe ramuri s-au dezvoltat după aderarea la Uniunea Euro­peană, unele ramuri zoo­tehnice încă şchiopătează, România având de trei ori mai puţine bovine decât media mondială, care este de 62,7 capete de bovine/100 ha, potrivit calculelor ZF pe baza datelor Organiza­ţi­ei pentru Alimenta­ţie şi Agricultură a ONU (FAO), a ce­lor de la Serviciul agricol extern al Departa­mentului pentru Agricultură al SUA (FAS) şi de la biroul european de statistică, Eurostat.

Dacă la cultura vegetală producţia de cereale s-a dublat faţă de acum un deceniu, ajungând la 29,5 milioane de tone şi productivitatea la hectar a crescut cu peste 50%, la bovine a fost invers. Anul trecut, România a avut 2 milioane de capete de bovine, adică 0,2% din şeptelul lumii, respectiv 2,3% din şeptelul UE, în scădere faţă de anul 2006, când a avut 3 milioane de capete de bovine, conform datelor de la INS şi FAO.