Videoconferinţa ZF IT Generation: Ce finanţări vor fi disponibile în 2021 pentru start-up-urile tech? Acum banii nu mai sunt o problemă pentru start-up-urile tech, dar antreprenorii trebuie să vină cu proiecte cu ambiţii globale

Autor: Alexandra Cepăreanu 15.10.2020

♦ Dan Mihăiescu, Gapminder: Dimensiunea finanţărilor a început să crească ♦ Cristian Munteanu, Early Game Ventures: Antreprenorii trebuie să vină cu idei cu potenţial global şi atunci atrag repede investiţii ♦ Alexandru Bogdan, ROCA X: Investitorii şi oamenii cu putere financiară sunt interesaţi să investească în start-up-uri tech ♦ Daniel Szekely, IMM Banca Transilvania: Nici acum nu ducem lipsă de capital.

Start-up-urile de tehnologie şi in­vestitorii români care le finan­ţează au ajuns la ma­tu­ri­tate, astfel că dacă micii an­treprenori vin cu idei de busi­ness cu potenţial pot atrage bani ra­pid de pe piaţă. Aceasta este conclu­zia la care au ajuns reprezentanţii eco­sis­te­mului de finanţare pentru start-up-uri de tehnologie, prezenţi la videocon­ferinţa ZF IT Generation: Ce finanţări vor fi disponibile în 2021 pentru start-up-urile tech?, organizată de Ziarul Finan­ciar în parteneriat cu Banca Transilva­nia, Telekom şi casa de avocatură Stratulat Albulescu.

„În România, problema nu mai este finanţarea. Dacă ai o echipă bună şi o idee cu potenţial, ridici bani în Ro­mânia. Ecosistemul s-a maturizat sem­ni­ficativ în ultimii patru-cinci ani, ce-i drept nu este o maturizare în oglindă, deoarece există un progres mai mare în zona de investiţii, dar antre­pre­no­rii trebuie să aducă proiecte cu potenţial global şi să fie focusaţi“, a spus Cristian Munteanu, managing part­ner în cadrul fondului de investiţii local Early Game Ventures.

Şi Alexandru Bogdan, CEO al fon­du­lui de investiţii ROCA X, parte a Impe­tum Group, susţine faptul că, în pre­zent, în piaţă există bani şi inves­ti­torii au apetit pentru finanţarea start-up-uri­lor din zona de tehnologie. În plus, con­tex­tul pandemic creează o oportunitate pentru aceste start-up-uri, deoarece soluţiile dezvoltate de ele sunt căutate în toate sectoarele din economie.

„Atât investitorii, cât şi oamenii de rând cu putere financiară sunt inte­re­saţi să investească în start-up-uri de teh­no­logie. În ultimii doi ani au fost in­vestiţi circa 20 mil. euro în start-up-uri tech, iar asta ne arată o creştere con­stan­tă a interesului în acest do­me­niu. În contextul pandemiei, start-up-urile tech au cunoscut o dezvoltare rapidă, iar în continuare, acestea vor cunoaşte o creştere şi o dezvoltare la fel de acce­lerată“, a spus Alexandru Bogdan.

Daniel Szekely, director IMM la Banca Transilvania, consideră că în con­tinuare vor apărea pe piaţă diverse fon­duri de investiţii dedicate start-up-urilor din zona de tehnologie, având în vedere că în contextul pandemiei şi al măsurilor de distanţare socială, majoritatea com­pa­niilor caută diverse soluţii de digita­li­zare şi automa­ti­zare. „Cu siguranţă vor apă­rea multe fon­duri de investiţii. Nu cred că fon­durile şi investitorii sunt o pro­blemă, mai degrabă cred că îmi este teamă să nu se stopeze dorinţa de a veni cu idei noi. Nici acum nu ducem lipsă de capital. În prezent, majoritatea compa­ni­ilor şi corporaţiilor insistă pe partea de digitalizare, pe automatizare, astfel toţi ochii se îndreaptă spre această direcţie“, a spus Daniel Szekely.

Pe lângă apetitul ridicat al inves­ti­torilor, un alt aspect care s-a îmbu­nă­tăţit pe fondul pandemiei este dimen­siunea finanţărilor, care a crescut cu circa 15-20%, faţă de anul precedent, a adă­ugat Dan Mihăiescu, founder şi ma­naging director în cadrul Gapminder.

„Dimensiunea finanţărilor a început să crască, ceea ce este un semn bun, companiile conving investitorii că au planuri viabile care pot aduce creşterea. Simt o creştere a dimensiunii undeva în zona de 15-20% faţă de anul trecut. Anul acesta, cred că vom avea investiţii mai mari comparativ cu anul 2019, iar sumele ce vor fi investite anul viitor vor fi mai mari faţă de cele înregistrate anul acesta şi anul trecut“, a spus Dan Mihăiescu.

De altfel, o altă schimbare pozitivă adusă de pandemie este reprezentantă de modul în care startup-urile de tehnologie îşi pot testa produsele şi pot evolua, a mai spus Daniel Szekely.

„Cel mai rapid mod de a avansa pe calea digitală pentru corporaţii este parteneriatul cu un startup din zona de tehnologie. E pentru prima dată când se poate crea această relaţie directă între companii mari şi startupuri, din care ambele părţi să aibă de câştigat – startup-urile să crească repede, iar companiile să beneficieze de inovaţiile dezvoltate de aceste startup-uri.“