Noile măsuri fiscale propuse în proiectul de OUG publicat de Ministerul Finanţelor vineri seară: eşalonarea pe 12 luni la plata taxelor, cheltuielile cu testele COVID vor fi deductibile. DOCUMENT

Autor: Ştefan Stan 16.10.2020

Ministerul Finanţelor a publicat vineri seara un proiect de ordonanţă de urgenţă cu noi măsuri fiscale, în contextul în care măsurile pentru combaterea pandemiei de COVID-19 au generat dificultăţi de natură financiară pentru majoritatea operatorilor economici şi pentru mulţi contribuabili. 

Proiectul propune eşalonarea pe 12 luni la plata taxelor pentru contribuabilii buni platnici până la intrarea în starea de urgenţă.

"Pentru obligaţiile fiscale principale şi accesorii a căror scadenţă/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgenţă şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, administrate de organul fiscal central, denumit în continuare organ fiscal, se aprobă eşalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 12 luni", se arată în textul ordonanţei. 

De asemenea, se propune scutirea de la plata impozitului specific pentru HoReCa pe perioada rămasă până la finalul anului.

"Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioare, în anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi 31 decembrie 2020 inclusiv."

Cheltuielile cu testele COVID vor fi considerate cheltuieli deductibile efectuate de contribuabil, indiferent dacă îşi desfăşoară activitatea individual sau într-o formă de asociere. Această măsură va fi în vigoare pe perioada stării de urgenţă sau alertă. 

De asemenea, s-a hotărât posibilitatea reducerii impozitului pe clădiri de către consiliile locale. 

”În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale competente adoptă hotărâri de acordare a reducerii impozitului pe clădirile nerezidenţiale, pentru a beneficia de prevederile alin. (1) lit. a), proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la data de 21 decembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, o cerere de acordare a reducerii însoţită de o declaraţie pe propria răspundere”. 

Vedeţi AICI toate prevederile.