Trans Sped şi Visa au stabilit un parteneriat pentru furnizarea de semnături electronice, necesare la accesarea granturilor guvernamentale de către companii

Autor: Roxana Rosu 22.10.2020

Companiile româneşti pot depune în acest an proiecte pentru fonduri europene şi pot aplica pentru granturile guvernamentale în valoare de 1 mld. euro utilizând doar semnătura electronică, firma Trans Sped, furnizor de semnături electronice cu certificate digitale cali­ficate, raportând o creştere de 20% a cererii.

Preţul pentru obţinerea unei semnături elec­tronice este de 32,5 euro, iar posesorii de car­duri Visa Premium şi Visa Business bene­ficiază de un preţ promoţional de 8 euro. De la startul campaniei, cererile de certificate digitale ca­lificate au crescut cu 20%, numărul bene­ficiarilor acestei pro­moţii depăşind deja 1.000 de companii, spun oficialii Trans Sped.

„Acest parteneriat reflectă angajamentul nostru pentru susţine­rea mediului de afaceri autoh­ton. Trans Sped este cel mai vechi fur­nizor de servicii de în­cre­dere de pe piaţa ro­mâ­nească şi, în ulti­mii 16 ani de activitate, am inovat şi am oferit clienţilor noştri pro­duse şi servicii la cele mai înalte stan­darde internaţionale. Suntem primii din România care am oferit semnă­tură electronică cu chei criptografice în cloud, suntem primii care am oferit identificarea vi­deo certificată, suntem primii care am pus accen­tul pe servicii de încredere conexe sem­năturii electronice“, a declarat Camelia Ivan, CEO Trans Sped.