Investiţiile în locuinţe, în pensiuni sau chiar castele au susţinut piaţa mobilei

Autor: Alina-Elena Vasiliu 25.11.2020

În lipsa târgurilor internaţionale, producătorii locali de mobilă au livrat mai multe articole către pensiunile care s-au modernizat pentru a atrage turiştii români şi chiar castelele.

„Firmele care au activitate în pro­duc­ţia de mobilă sunt şocate şi încă încearcă să-şi revină, mai ales că lucrurile au în­ce­put să se mişte în ultima pe­rioadă. În pri­me­le opt luni din 2020, produc­ţia de mo­bilă a ajuns la 78% din cât era anul trecut în aceeaşi pe­rioadă“, spune Aurica Sereny, preşe­dintele Aso­cia­ţiei Pro­ducă­to­rilor de Mobilă din România.

Avantajate din această criză au fost fir­mele care lucrau deja pentru piaţa din Ro­mânia, adaugă ea, în condiţiile în care mul­te comenzi au venit de la pensiuni, care au „furat“ din turiştii care, de obicei, ple­cau în vacanţe în străinătate. De ase­menea, pentru că au stat acasă, mulţi ro­mâni şi-au „îmbogăţit“ gospodăriile cu mo­bilier pentru exterior. În plus, au venit şi multe comenzi speciale, din partea unor lo­curi precum castele sau palate, care au trecut acum prin procese de re­novare şi au dat astfel comenzi cu valoare mare.

„În ceea ce priveşte exporturile însă, au fost probleme, pentru că nu s-au mai or­ganizat târgurile internaţionale de mo­bilă. Singurul eveniment de acest tip a fost cel de la Köln, din ia­nua­rie, apoi totul s-a oprit. Or, mo­bila nu se vinde decât după ce este văzută, pipăită. Oamenii cumpără din online doar după ce au văzut produsele şi fizic“, mai spune Aurica Sereny.

Cum banii care mergeau altădată pe bilete de avion şi vacanţe în străină­ta­te au rămas în România, ro­mâ­nii au ales să-i investească în ame­najări acasă, noul refu­giu de fiecare zi.

„Cu toate acestea, com­paniile nu pot să lu­creze la capacitate ma­xi­mă în acest moment.“

Datele aferente pri­melor şapte luni ale anului arată că exporturile de mobilă au scăzut cu 25% faţă de perioada similară din 2019. Totodată, numărul angajaţilor s-a redus şi el cu 3.300, de la 56.700 în primele şapte luni ale anului trecut.

Volumul producţiei de mobilă a ajuns la 2,32 de miliarde de euro în 2019, în scădere faţă de 2,49 mld. euro în 2018, arată datele Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România (APMR). Lipsa forţei de muncă, majorarea preţului lemnului autohton - lemn masiv, stejar, fag - şi creşterea cos­tu­ri­lor cu utilităţile sunt factorii care au generat acest declin.

Până la începutul acestui an, produ­că­torii de mobilă exportau peste 90% din producţia anuală, cei mai „avizi“ consu­ma­tori de mobilă „made in Ro“ fiind Ger­ma­nia, Franţa, Italia, Slovacia, Olanda, Cehia, Marea Britanie. În 2019, lucrau 56.700 de angajaţi în industria mobilei, un domeniu care continuă să crească şi să se diversifice, susţinut şi de brandurile mici care apar an de an.

„Au început să apară tot mai multe afa­ceri mici în producţia de mobilă. Sunt mulţi foşti angajaţi din corporaţii care co­la­borează cu designeri şi deschid busi­nessuri de acest tip, pentru a produce în România“, spune Aurica Sereny.

Ateliere mici, branduri la început de drum, unele nonconformiste, altele pe gus­tul publicului larg, formează noul val de businessuri în domeniul mobilei, care „con­dimentează“ o piaţă de peste 2 miliar­de de euro anual. Micii antreprenori îşi croiesc astfel drum şi intră în luptă cu ma­rile fabrici, ţintind generaţiile tinere, care vor să iasă din tiparele mobilei din copi­lărie şi, pe alocuri, şi din standardele Ikea.