Catălin Constantinescu, DKV: Ne aşteptăm la un declin de 8% al transporturilor internaţionale în 2020. A fost o revenire puternică în S2. Starea de urgenţă din România, alături de lockdownul din Europa de Vest au afectat puternic transporturile din România, motiv pentru care şi vânzările de carburant au scăzut

Autor: Bogdan Alecu 26.11.2020

„La nivelul primelor şase luni datele de la Institutul Naţional de Statistică indicau o scădere a volumului de transporturi de 17%. Pe de altă parte, începând cu trimestrul al treilea volumele au revenit puternic, mo­tiv pentru care esti­măm un de­clin de 8% în acest an când vine vorba de trans­port interna­ţio­nal“, a ex­plicat Cătălin Cons­tanti­nes­cu, managing director al DKV Euro Service Ro­mâ­nia, furnizorul de ser­vicii de mobi­litate pre­cum cardul de com­bustibil sau pen­tru plata taxelor de drum.

Potrivit INS, în primul semestru trans­portul interna­ţio­nal din România a repre­zentat aproa­pe 23.400 de tone, în scădere cu 17%, în timp ce trans­portul na­ţional a fost de aproape 96.000 de tone, în creştere cu 12%.