Complexul hotelier Perla Ciucaşului: Am închis momentan două vile, vrem să le compartimentăm în apartamente şi să le vindem, întreţinerea complexului este destul de mare şi nu se prevede prea curând o redresare a domeniului HoReCa

Autor: Miruna Diaconu 30.11.2020

♦ Complexul hotelier Perla Ciucaşului, deschis în decembrie 2008, situat în comuna Tărlungeni, judeţul Braşov, are în componenţa sa un hotel cu o capacitate de 50 de camere şi patru vile, dintre care două au fost scoase din circuitul turistic.

Şerban Costică, proprietarul comple­xu­lui hotelier Perla Ciucaşului, situat în comuna Tărlungeni, judeţul Braşov, spune că a luat de­cizia de a închide două dintre vilele aflate în com­plex din cauza costurilor mari de între­ţi­nere pe tim­pul iernii, totuşi pan­demia a avut o con­tribuţie semni­ficativă în luarea acestei decizii.

„Am scos din circuitul turistic momentan două vile pe care le-am com­par­ti­mentat în apartamente în ve­derea vânzării. Pande­mia a fost un factor im­portant în luarea acestei deci­zii, în perioada de iarnă întreţinerea com­plexului este destul de mare şi nu se prevede prea curând o redresare în domeniul HoReCa. Până în prezent am rezistat din surse proprii, sperând că activitatea va fi reluată“, spune Şerban Costică, pro­prietarul comple­xului turistic Perla Ciucaşului.