Avertisment: Pensia viitoare va fi mai mică, mai scumpă şi va veni mai târziu. Ce este de făcut?

Autor: Cristina Bellu 01.12.2020

Adrian Codirlaşu, vicepreşedinte al CFA România, con­sideră că nici Pilonul I – pensia publică – şi nici Pilonul II – pen­sia obligatorie – nu vor putea asigura un trai decent contribua­bi­lilor la retragerea din activitate a acestora şi de aceea mi­gra­rea treptată către un sistem privat de pensii şi majorarea pon­de­rii virată din salariu către acest sistem reprezintă o soluţie.

„Pilonul public de pensii este foarte dezavantajos, se vede că este o taxă, nu primim înapoi nici măcar jumătate din cât con­tribuim. Soluţiile pe care le are la îndemână statul, folosite şi pe plan internaţional, şi din care cel mai probabil va im­ple­menta un mix, sunt creşterea taxării, majorarea vârstei de pen­sio­nare, plafonarea sau scăderea pensiilor publice“, a spus Adri­an Codirlaşu în cadrul unui eveniment în care mai mulţi ana­lişti financiari au dezbătut despre actualul sistem de pen­sii. „Oricare ar fi mixul, este cert că pensia publică viitoare va fi mai mică, mai scumpă şi va veni mai târziu“, spune Adrian Codirlaşu.

Soluţia este să mergem treptat către un sistem privat de pensii şi să creştem ponderea alocată din salariu către sistemul privat.