În luna noiembrie s-a înregistrat cel mai mare număr de contaminări la nivel mondial de la începutul pandemiei cu noul coronavirus

Autor: Prof. Dr. Cezar Mereuţă 02.12.2020

Cele mai puternice 19 state ale lumii au avut evoluţii diferite referitoare la numărul de contaminări în trimestrul III al pandemiei.

În ziua de 30 noiembrie s-au împlinit 9 luni de la data de 1 martie, considerată a fi începutul pandemiei cu noul coronavirus. În tabelele 1 şi 2 sunt prezentate numărul lunar şi mediile zilnice în perioada septembrie – noiembrie ale contaminărilor şi indicii de volum octombrie / septembrie, noiembrie / octombrie şi noiembrie / septembrie.

 

Tabelul 1        

 

Contaminări

Medii zilnice

Septembrie

8522264

284075,5

Octombrie

12217285

394106,0

Noiembrie

17228445

574281,5

Sursa: Date validate de OMS       

Indici de volum

Tabelul 2  

Octombrie / septembrie

1,3873

Noiembrie / octombrie

1,4572

Noiembrie / septembrie

2,0216

Sursa: Prelucrările autorului

Dacă în luna octombrie faţă de luna septembrie indicele de volum al mediilor zilnice ale contaminărilor a fost de 1,3873, in luna noiembrie/octombrie el a crescut la 1,4572 astfel că indicele de volum noiembrie/septsembrie a ajuns la val 2,0216! Media zilnică a numărului de contaminări în luna septembrie a fost de 284075,6 iar în luna noiembrie de 574218,5.

Comportamentele celor 19 ţări referitoare la dinamica numărului de contaminări în perioada septembrie – noiembrie au fost identificate prin analiza comparativă a rangurilor, prezentată în cele ce urmează.

Reamintesc că în intervenţia anterioară am prezentat un model care caracterizează în mare măsură eficienţa în domeniul reducerii numărului de contaminări.

 

Modelul utilizează o mărime de referinţă care constă în valoarea medie a contaminărilor mondiale raportate la 1 milion de locuitori.

Pentru fiecare stat se calculează numărul contaminărilor pe milion care se împarte la media mondială şi este notat cu R. Se pot întâlni 2 situaţii. 

Sinteza zilei de 30 noiembrie este:

Număr mondial de contaminări

Număr mondial de contaminări / 1 milion

63595564

8159

 

Analiza comparativa menţionata anterior este prezentată în tabelul 3.

 

Tabelul 3        

Sursa: date validate de OMS şi prelucrările autorului.

În prima coloană a tabelului sunt nominalizate ţările în ordinea descrescătoare a valorilor indicatorului R din luna noiembrie. În următoarele 2 coloane sunt prezentate numărul de contaminări şi valorile indicelui R, ierarhizate în ordine descrescătoare. În coloana următoare sunt prezentate valorile indicatorului R din data de 31 august şi apoi locul pe care îl ocupau în ierarhia lunii august. Ultima coloana prezintă diferenţa dintre locurile ierarhiei din noiembrie şi cea din august cu următoarea semnificaţie:

Analiza datelor din tabelul 3 oferă concluzii de o relevanţă maxima dintre care menţionăm:

  1. Consolidarea poziţiei de lider autoritar al celor 19 ţări al ineficienţei în domeniul reducerii numărului de contaminări, exprimată prin creşterea diferenţei faţă de valorile indicatorului R în luna august şi noiembrie (Brazilia şi Spania). Media zilnică de contaminări a SUA a crescut de la 41000 în septembrie la 63000 în octombrie şi la 120000 în noiembrie, cu valori maxime de 180000!!! Se constată cu uşurinţă gravitatea situaţiei apărută în noiembrie, după alegerile prezidenţiale din data de 3 noiembrie. Explicaţia constă în refuzul administraţiei Trump de a accepta rezultatul alegerilor, ceea ce a condus la blocajul acţiunilor de reducere a contaminărilor ca şi la imposibilitatea elaborării unui plan concret şi coerent de redresare economică. Situaţia actuală va continua cel puţin până la data de 16 decembrie, în care colegiul Electorilor nominalizează noul preşedinte.
  2. Creşterea semnificativă a ineficienţei ţărilor din Europa Occidentală. Cu excepţia Marii Britanii, toate celelalte ţări înregistrează valori negative între cele două ierarhii. Regretabil este faptul că Germania a trecut de la starea de eficienţă de la 31 august la o semnificativă stare de ineficienţă la 30 noiembrie.
  3. Un caz deosebit de evoluţie pozitivă îl constituie Brazilia, cu o scădere continuă a mediei zilnice de la 30000 în septembrie la 23000 în octombrie şi la 19000 în noiembrie. Dinamica acestor valori a condus la o tendinţă de scădere a ineficienţei, concretizată prin câştigarea a trei locuri ale tendinţei de reducere a ineficienţei.
  4. Cea mai spectaculoasă dinamică a scăderii numărului de contaminări în trimestrul III o are India. Aflată la 31 august în zona de eficienţă, India era ameninţată cu trecerea iminentă în zona ineficienţei dacă ar fi continuat cu mediile zilnice de 87000 de contaminări în luna septembrie. Măsurile ferme luate de guvernul de la New Delhi au condus la reducerea mediei zilnice la 60000 în octombrie şi la 34000 în noiembrie!!! Aceste rezultate au determinat la menţinerea Indiei la 30 noiembrie în zona eficienţei.
  5. Merită semnalate tendinţele de reducere a ineficienţei ale Arabiei Saudite şi ale Mexicului cu un câştig de 6 şi respectiv 5 locuri în analiza comparativă după ranguri.

Ultima mea intervenţie va avea loc în jurul datei de 5 martie, când voi prezenta tabloul anual al eficienţei programelor guvernamentale referitoare la reducerea contaminărilor precum şi gradul anual de concentrare a contaminărilor mondiale.