Trebuie să publici un act în Monitorul Oficial: Ce tarife vor fi practicate în 2021

Autor: Alexandru Nanu 20.12.2020

Recent, a fost publicată în Monitorul Oficia Decizia nr. 7/2020 a Camerei Deputaţilor, care reglementează nivelul tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, care se aplică în anul 2021.

Mai exact, Decizia nr. 7/2020 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII prevede ca tarifele pentru anul 2021 să rămână neschimbate.

Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, vor avea un conţinut lizibil tehnoredactat la un rând şi jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ştersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînţeles textul acestora, scrie în decizia anterior menţionată.