Autoritatatea de Supraveghere Financiară vrea să implementeze o abordare unitară a celor trei sectoare – bursă, asigurări şi pensii private – prin coordonarea acestora de către o direcţie generală

Autor: Liviu Popescu 20.01.2021

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), care reglementează piaţa asigurărilor, piaţa de capital dar şi piaţa pensiilor private, are în vedere implementarea unei abordări unitare a managementului celor trei sectoare, prin coordonarea tuturor serviciilor de către o direcţie generală, se arată în strategia ASF 2021-2023.

“Această structură simplificată va permite eliminarea unor procese birocratice şi îmbunătăţirea comunicării atât între structurile specializate din sectoare cât şi la nivel intersectorial, în special între structurile cu atribuţii de reglementare, autorizare şi cele cu atribuţii de supravghere si control”, menţionează ASF.

Punerea în aplicare a acţiunilor şi măsurilor necesare pentru atingerea obiectivelor strategice şi a celor anuale implică totodată întărirea capacităţii instituţionale, îmbunătăţirea imaginii instituţiei prin activităţi coerente, corecte, eficiente şi aplicate cu celeritate. În acest scop, ţinând seama de dimensiunea şi complexitatea domeniului de activitate al instituţiei, asigurarea resurselor adecvate pentru îndeplinirea atribuţiilor, atât la nivel naţional, cât şi la nivel european, devine obligatorie, menţionează ASF.

În prezent, ASF este condusă de preşedintele Nicu Marcu, iar sectorial Gabriel Grădinescu este vicepreşedinte – responsabil piaţa de capital, Cristian Roşu – vicepreşedinte responsabil sector asigurări şi Daniel Armeanu – vicepreşedinte sector pensii private.

“La nivelul Autorităţii de Supraveghere Financiară s-a considerat necesară efectuarea unei analize cuprinzătoare, atât din perspectiva componentei sale de resurse umane, cât şi din perspectiva structurii organizaţionale, în vederea identificării modalităţilor de eficientizare şi optimizare a acesteia. Scopul analizei este de a contribui la procesul de evaluare organizaţională, prin care se urmăreşte definirea unei structuri mai eficiente la nivelul autorităţii, urmărind îmbunătăţirea performanţei şi optimizarea activităţii şi guvernanţei ASF”, se arată în stategia ASF care poate fi consultată aici