ASF vrea să promoveze finanţarea prin bursă pentru companiile de stat, dar să acorde şi stimulente pentru IMM-urile care se listează

Autor: Liviu Popescu 21.01.2021

♦ În strategia pentru următorii trei ani, ASF vrea să promoveze acoperirea necesarului de finanţare a companiilor cu capital de stat prin intermediul pieţei de capital, respectiv prin majorarea capitalului /vânzarea unor pachete de acţiuni sau emiterea de obligaţiuni corporative şi tranzacţionarea acestora la BVB.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat strategia pentru următorii trei ani, pe partea de Bursă ieşind în evidenţă pro­movarea finanţării prin piaţa de capital pentru companiile de stat, dar şi creşterea activităţii  la bursă pentru investitorii străini şi companii inclusiv prin acordarea de stimulente fiscale IMM-urior care se listează.

„Adoptarea unei strategii pentru promovarea finanţării companiilor de stat prin intermediul pieţei de capital. Strategia va include o analiză a companiilor de stat care ar îndeplini cerinţele pentru listarea pe piaţa reglementată, a bene­ficiilor şi dezavantajelor pentru fiecare companie analizată şi a unei liste de priorităţi şi a unui calendar privind listarea acestor companii“, se arată în strategia ASF pentru următorii trei ani.