Ce soluţii de redresare au companiile mici afectate de criză? Speranţa Munteanu, consultant în restructurare: Ieşirea din criză depinde de modul în care vor trata creditorii IMM-urile aflate în dificultate. Aceste firme trebuie să fie analizate diferit, iar discuţiile trebuie să se poarte între bancă, Fisc şi specialiştii în restructurare

Autor: Alexandra Matei 30.01.2021

♦ Finanţarea alternativă, achiziţionarea companiilor aflate în impas de către companii cu situaţie bună, segmentarea procedurilor de restructurare, departajarea între un expert în insolvenţă şi unul în restructurare şi fondurile specializate pentru acest tip de companii ar putea ajuta la redresarea economică a acestora ♦ Jumătate dintre companiile mici şi mijlocii existente în România au, în prezent, dificultăţi financiare şi au nevoie de un plan de reorganizare care necesită investiţii.

Companiile mici şi mijlocii din România, care contribuie împre­ună cu cele mari la adău­garea de va­loare în economia româ­nească, au nevoie de proceduri simple şi clar delimitate de cele existente pentru firmele mari, consideră Speranţa Munteanu, consultant în restructurare cu o experienţă de 25 de ani în domeniu.

Aceasta vine cu propunerea a cinci soluţii care să faciliteze menţinerea pe piaţă a acestor companii şi revenirea lor după criza generată de pandemia de COVID-19, criză despre care spune că este complet diferită de ultima prin care a trecut economia românească, aceea a creditelor, din anii 2009-2012.

„Diferenţa dintre criza din 2009-2012 şi cea de acum este modul în care economia reală îşi va reveni din această criză pe sectoare de activitate şi pe dimensiuni de companii. Locul în care eu sunt îngrijorată sunt companiile mici, care se vor trezi într-un necesar de finanţare, întrucât au ajuns la limită sau şi-au depăşit-o în maniera în care sunt susţinute de creditul furnizor. Băncile vor să le susţină, dar nu mai pot da bani dacă ele au depăşit un anume risc“, a declarat Speranţa Munteanu, consultant în restructurare, în cadrul emisiunii on­line de business ZF Live.

Astfel, ea susţine că guvernul ar trebui să faciliteze accesul la finanţarea alternativă pentru IMM-uri şi să încurajeze compa­niile bune să achiziţioneze com­pa­nii aflate în dificultate, acestea fiind două posibile soluţii pentru redresarea lor.

Aceste fonduri, explică ea, sunt prinse într-un „carusel“ care le ţine într-o stare de subzistenţă de când este în funcţiune economia de piaţă a României, ele dezvoltându-se strict organic.

„Aliniat cu băncile, ar trebui să existe şi alte surse de finanţare precum finanţare alternativă. Aceasta are avantajul că poate să ofere nişte condiţii de creditare pe care banca nu le mai poate oferi şi îşi foloseşte capacitatea specializată de supraveghere şi intervenţie în guvernanţă, un element pe care banca nu îl are în vocaţie. Efectul legislaţiei din prezent este că sunt companii mici care de fapt intră într-o cursă care le duce în faliment, aşadar este nevoie de un prag realist de la care funcţionează reorganizarea judiciară“, a mai spus aceasta.

De asemenea, o altă soluţie ce ar putea facilita restructurarea IMM-urilor este segmentarea procedurilor de restructurare pe dimensiuni de companii, adecvându-le astfel încât să asigure comunicarea între mediul de afaceri şi guvern.

Soluţia departajării între un expert în insolvenţă şi unul în restructurare ar fi, şi ea, benefică acestor companii, întrucât menirea practicianului în insolvenţă este de a asigura buna implementare a procedurii şi, eventual, şi de a crea planul de restructurare.
O ultimă soluţie menţionată de Speranţa Munteanu este aceea care prevede existenţa unor fonduri specializate pentru IMM-urile aflate în impas.

Astfel, după spusele ei, programul IMM Invest este unul ce vizează firmele în creştere, nu şi pe cele care au probleme financiare. Totodată, ea consideră că acestea din urmă nu ar trebui să fie analizate la fel ca cele care au o situaţie bună, ci analiza lor ar trebui să fie într-un corp care să combine banca, specialiştii de restructurare şi Fiscul.