Care sunt planurile CEC Bank pentru 2021? Bogdan Neacşu, CEO: Avem un buget de creditare de 6 mld. lei şi ne concentrăm pe agricultură, industrie, logistică, construcţii şi HoReCa. 40% din bani se vor duce pentru creditarea persoanelor fizice. La creditele ipotecare vrem să scădem costul

Autor: Alex Ciutacu 04.02.2021

Activele CEC Bank au ajuns la 41,2 mld. lei în 2020, după o creştere a creditării cu 11,7%, cel mai ridicat ritm de creştere din ultimii cinci ani l CEC Bank nu plănuieşte să închidă sucursale, în contextul în care banca are în prezent 1.020 de agenţii în toată ţara.

CEC Bank, cea mai mare bancă a statului român, are un buget de creditare de circa 6 miliarde de lei în 2021, dintre care 60% vi­zea­ză finan­ţa­rea compa­niilor, a explicat Bogdan Neacşu, director ge­neral - pre­şe­din­te al Comite­tu­lui de Direc­ţie al CEC Bank, în cadrul emisiu­nii Investiţi în Româ­nia!, reali­za­tă în par­te­neriat cu CEC Bank.

„CEC Bank vine cu toată forţa în econo­mia reală şi vrem să servim revenirii econo­mice şi, de ce nu, să întărim încrederea antre­pre­norilor români în a-şi duce mai departe pro­iectele de investiţii sau businessurile pe care ei le au. (…) Bugetul de creditare este tot în jurul cifrei de 6 miliarde de lei, similar cu 2020. Nu vorbim aici de programe guver­na­men­tale neapărat, ci de lichidităţi. Ce ră­mâne din IMM Invest e mar­gi­nal raportat la tot bu­getul. Vom ur­mări ca 60% să meargă că­tre com­panii, iar restul că­tre per­soa­ne fizice“.

Principalele sec­toa­re pe care se con­cen­trea­ză ban­ca sunt agri­cul­tu­ră, indus­trie, lo­gis­tică, con­struc­ţii şi HoReCa, însă CEC Bank nu a restricţionat efectiv niciun segment de cre­ditare. „Faptul că suntem mai conservatori pe anumite proiecte este ceva normal“.

Datele preliminare transmise de Bogdan Neacşu arată că cea mai mare bancă a statului ro­mân a ajuns la active de 41,2 miliarde de lei în 2020. CEC Bank a acordat credite noi de 6 mi­liarde de lei, ceea ce indică un ritm de creş­tere al creditării cu 11,7%, cel mai ridicat din ultimii cinci ani. Totodată, banca a obţinut un profit net de peste 300 de milioane de lei şi a fost nevoită să formeze provi­zioa­ne de circa 370 de milioane de lei.

Bugetul de investiţii al CEC Bank pentru 2021 se situează la 200 mil. lei, iar banca are în plan două proiecte pilot în care să îm­bi­ne su­cur­sa­le­le cu noile tehnologii disponibile. Banca are 1.020 de agenţii.

Aceste două pro­iec­te sunt re­pre­zentate de un aşa-numit Mortgage Shop, un super­market de credite ipotecare, respectiv un pro­iect în zona de agricultură, care ar crea hub-uri specializate pentru jucătorii din acest sector.