Lucian Anghel, Fondator şi CEO, EnergyPal-Timepal Romania şi Facilities Management Services: Ce tendinţe vor marca sectorul energetic în anul 2021?

Autor: Roxana Rosu 08.02.2021

Eficienţa energetică este importantă pentru companiile din numeroase domenii de activitate: producţie industrială, distribuţie şi logistică, construcţii şi imobiliare, etc. Performanţele eficientizării energetice ţin de calitatea echipamentelor folosite, dar şi de capacitatea de a le întreţine în stare bună de funcţionare, iar aici tehnologiile digitale şi senzoristica sunt de mare ajutor.

Un alt factor important ţine de existenţa unei politici de gestionare energii raţionale care rezultă dintr-un management deschis, orientat spre implementarea de servicii energetice specializate, corelat cu expertiza pe acest sector şi, foarte important, cu analiza de urmărire a proceselor de consum, indicarea şi scoaterea în evidenţă  a punctelor deficitare, relaţia distribuitor – furnizor – consumator final.

În anul 2020, în toate sectoarele care au rămas în activitate, situaţia generată de pandemia globală a stimulat creativitatea, digitalizarea şi crearea de noi servicii. Deci, la ce ne putem aştepta să vedem în sectorul energetic în 2021? 

#1 Centrarea pe client devine esenţială

Într-un mediu economic cu o evoluţie marcată de incertitudine, centrarea pe client va fi esenţială pentru atragerea şi fidelizarea clienţilor şi, în cele din urmă, pentru asigurarea unei afaceri sănătoase. Oamenii s-au obişnuit cu servicii digitale în majoritatea domeniilor vieţii lor, iar aşteptările la nivel de transparenţă şi flexibilitate sunt acum mult mai mari. Drept urmare, clienţii devin mai predispuşi să schimbe furnizorii de energie, mai ales după liberalizarea pieţei de energie electrică pentru consumatorii casnici. Nevoile tuturor utilizatorilor finali evoluează, de asemenea. De exemplu, creşterea numărului de vehicule electrice, a panourilor solare private şi a pompelor de căldură creează o nevoie de soluţii integrate, produse si servicii. Este timpul ca furnizorii de energie electrică să pună accentul pe client care să fie în centrul fiecărei decizii si sa vina în  întâmpinarea acestora prin furnizarea de servicii de suport tehnic precum reviziile echipamentelor de climatizare şi instalarea de echipamente conexe cum ar fi cele de smart home.

#2 Internetul Lucrurilor şi Reţelele inteligente 

Funcţionarea mai eficientă a reţelelor de furnizare a energiei electrice, precum şi reţelele inteligente sunt un element cheie în transformarea sectorului energetic. Internetul Lucrurilor (IoT) şi senzorii de monitorizare a activelor, dronele de inspecţie sau sateliţii utilizaţi în acest domeniu produc o mulţime de date. Partajarea acestor date cu toate părţile implicate şi utilizarea acestora pentru a găsi răspunsurile corecte la întrebările legate de eficienţa vor fi esenţiale pentru ca funcţionarea reţelelor să fie mai rezilientă, mai flexibilă şi mai durabilă. În plus, folosirea tehnologiei de Data Analytics pentru a extrage corelaţii relevante din volumul imens de date generate în sectorul energiei şi utilităţilor aduce informaţii legate de tiparele de utilizare ale clienţilor. Aceste informaţii permit prognozarea cererii şi gestionarea eficientă a energiei, dar pot contribui şi la prevenirea fraudei, reducerea pierderilor, îmbunătăţirea conformităţii cu cererile de reglementare şi îmbunătăţirea serviciilor pentru clienţi. Totodată, introducerea tehnologiei blockchain va permite o trasabilitate a furnizării  energiei şi a modului ei de producere din surse regenarabile. Folosirea datelor în acest mod va creşte satisfacţia utilizatorilor şi va ajuta companiile să transforme datele în bani.

#3 Contoarele Inteligente - Dinamica dintre producători şi consumatori  

Interacţiunea dintre producători, consumatori şi furnizorii de reţele devine din ce în ce mai strânsă. În ultimii ani a crescut numărul de persoane care sunt atât producători, cât şi consumatori de energie (de ex. proprietarii de case şi instalaţiile industriale cu panouri fotovoltaice pe acoperişuri). Fiecare prosumer este un potenţial manager de energie care trebuie să colaboreze cu producătorii şi furnizorii de energie electrică, iar impactul acestora creşte odată cu numărul lor. Dar, cu un număr tot mai mare de „micro-entităţi” în sistem, cum pot companiile energetice să le ia în considerare aportul atunci când producţia şi cererea sunt încă atât de volatile? Aici îşi arată valoarea contoarele inteligente deoarece ajută la reducerea decalajului dintre consumatori, producători şi furnizorii de energie. Consumatorii primesc o imagine de ansamblu asupra profilului lor de consum şi pot detecta potenţialul de economisire prin schimbarea rutinelor sau adaptarea infrastructurii. Pentru producători şi furnizorii de energie electrică, contoarele inteligente oferă informaţii despre comportamentul utilizatorilor şi astfel stabilesc baza pentru răspunsul la cererea la scară largă. Coloana vertebrală a acestei transformări este o reţea inteligentă care ”gândeşte” predictiv şi oferă pieţei recomandări bazate pe date cu privire la momentul stocării, vânzării, transformării sau consumului de energie. Contorizarea inteligentă reprezintă baza tuturor proiectelor de eficientizare energetică, iar în prezent, prin introducerea obligativităţii la nivel legislativ european a montării doar de contoare inteligente, acest impact va creşte şi va avea ca rezultat eficienţa energetică.

#4 Gestionarea automată a energiei şi Inteligenţa Artificială (AI) 

Soluţiile de Data Analytics oferă analiza în timp real necesară pentru optimizarea performanţei operaţionale şi a luării deciziilor. Ca o consecinţă a timpilor de livrare mai scurţi pe piaţă, accentul în gestionarea energiei trece de la planificarea pe termen lung la permiterea unei reacţii aproape în timp real la schimbări. Acest lucru necesită procese de licitare şi livrare automatizate în mare măsură, dar şi volume mari de date şi inteligenţă artificială pentru prognoze , atât pentru companiile energetice, cât şi pentru companiile care lucrează în sectoare cu consum mare de energie. Se aşteaptă ca adoptarea tot mai mare a platformelor cloud în sectorul energiei şi utilităţilor să aibă un impact pozitiv asupra creşterii pieţei. Cu toate acestea, piaţa se confruntă cu provocări majore privind securitatea datelor, precum şi cu probleme de confidenţialitate a acestora. În plus, unele companii energetice nu au expertiză de data analytics şi se luptă cu integrarea de noi soluţii software în arhitectura IT moştenită. Pentru a echilibra aceşti factori  şi pentru a se adapta la cerintele  pieţei, companiile energetice trebuie să investească şi să îşi sporească competenţele de IT.

#5 Tehnologiile hardware şi cele digitale

Tehnologiile hardware şi cele digitale vor începe să co-evolueze, ambele având nevoie una de cealaltă pentru a oferi impactul necesar la nivel de eficienţă şi rezilienţă. În mod tradiţional, energia a fost o industrie cu un accent puternic pe procesele fizice. Îmbunătăţirile tehnologiei hardware, ale utilajelor şi echipamentelor, precum şi cele privind modul de operare ale acestora vor fi la fel de importante în viitor, dar nu vor fi suficiente pentru a face diferenţa. Companiile energetice care doresc să devină mai eficiente vor trebui să se concentreze şi pe partea de transformare digitală. Analiza datelor cu programe software performante va fi necesară pentru a sprijini îmbunătăţirile viitoare în generarea, distribuirea şi consumul de energie electrică.

#6 Contracte de Servicii Energetice Autorizate

Apelarea la societăţi prestatoare de servicii energetice autorizate şi-a arătat în ultimii ani utilitatea prin management şi audit energetic adoptat la nivel de societate care este aliniat la legea eficienţei energetice, astfel reuşindu-se implementarea, completarea unor politici energetice europene. Aceste contracte au dus la implementarea de măsuri esenţiale, aşa cum este contorizarea inteligentă, măsură care dă oglinda de consum şi profilul consumatorului final, opţiuni de finanţare implementare măsuri de eficienţă, analiză centralizată în dispecerate de monitorizare, prevenire şi gestionare energii într-un mod eficient.

În concluzie

Pentru a ţine pasul cu schimbările continue şi  evoluţia tehnologica, companiile energetice dar si marii consumatori  vor trebui să se concentreze pe tehnologie şi competenţe digitale. Vor trebui să investească, să obţină cunoştinţe şi să se alăture concurenţei pentru experţi de IT bine calificaţi. Vestea bună este că nu trebuie să facă totul singuri. Partenerii cu experienţă în eficienţa energetică precum EnergyPal pot ajuta atât companiile din sectorul energetic şi utilizatorii industriali să construiască o afacere rezilientă şi să prospere într-un mediu în care schimbarea este constantă.