Cătălin Micu, Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners: 2021 este un an al restructurărilor. Vor fi concedieri colective în HoReCa, aviaţie, outsourcing. În acest moment pe piaţă se oferă între unu şi trei salarii compensatorii după concediere

Autor: Livia Gheorghe 14.02.2021

Cătălin Micu spune că anul 2021 este un an al restructurărilor în ceea ce pri­veşte companiile private, iar con­form Agenţi­ilor Judeţene pentru Ocu­pa­rea Forţei de Muncă şi auto­ri­tăţilor de mun­că, spune el, se observă o ten­din­ţă de creş­tere a gradului de ne­ocu­pare în piaţa muncii din România.

„Dacă în 2020 s-au făcut analize şi cal­cule, a existat un şomaj tehnic care a con­dus la o amânare a unor decizii ce ţin de afectarea numărului de angajaţi al cor­poraţiilor, în anul 2021 aceste cal­cule au început să se materializeze în re­struc­tu­rări şi, din nefericire, vorbim şi de con­ce­dieri colective în companiile private din sectoare precum HoReCa, aviaţie, out­sourcing, domeniul indus­tri­al şi cel public. Din sta­tisti­ci­le puse la dispoziţie de către Agen­ţiile Ju­deţene pen­tru Ocu­parea For­ţei de Mun­că şi au­to­rităţile de mun­că, se ob­ser­vă o ten­dinţă de creştere a gra­­dului de neocupare în pia­ţa muncii din Ro­mâ­nia“, afir­mă Cătălin Micu, par­te­ner la ca­sa de avocatură Zamfi­rescu Racoţi Va­sile & Partners, în emisiunea de busi­ness ZF Live.

O analiză a ZF arată că turismul - ho­teluri şi agenţii de turism - şi zona de res­taurante, baruri, cafenele au pierdut vân­zări de 4 mld. euro în 2020, din­tr-un total de 6,3 mld. euro business în 2019.