Allianz-Ţiriac împreună cu UniCredit Bank au creat un nou produs de asigurare de viaţă cu componentă de investiţii în euro, prin care clienţii pot folosi prima de asigurare pentru a investi în acţiuni, obligaţiuni, titluri sau depozite de pe piaţa monetară

Autor: Mircea Nica 15.02.2021

Allianz-Ţiriac, în parteneriat cu UniCredit Bank, au lansat un nou produs de asigurare de viaţă cu componentă de investiţii în euro, prin care clienţii care achiziţionează produsul Premium Invest au posibilitates de a investi prima de asigurare în trei programe cu clase de risc diferite, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii companiei. Acestea accesea­ză fonduri Amundi, unul dintre cei mai mari ad­mi­nistratori de active finan­ciare din lume.

Prima de asigurare se plăteşte o singură dată, la începutul contractului şi este minimum 2.000 de euro.

„Premium Invest răspunde cerinţelor clienţilor în contextul actual: simplitate, transparenţă şi siguranţă. Am dezvoltat produsul în baza parteneriatului strategic cu UniCredit pentru a fi  adresat clienţilor care caută alternative pentru investiţii sau soluţii de diversificare pe pieţele internaţionale, dar şi protecţie în cazul unui eveniment neaşteptat, datorită asigurării de viaţă. Prin intermediul Premium Invest, clienţii noştri beneficiază, la costuri optime, de expertiza unuia dintre cei mai mari administratori de active din lume, Amundi, şi de siguranţa oferită de Allianz-Ţiriac”, a transmis Virgil Şoncutean, CEO Allianz-Ţiriac.

Cele trei programe cu clase de risc diferite include investiţii în acţiuni, obligaţiuni, titluri sau depozite de pe piaţa monetară, având un nivel scăzut, scăzut spre mediu sau mediu de risc.

“Vrem să venim în întâmpinarea clienţilor noştri interesaţi de alternative de investire a lichidităţilor pe care le deţin în euro şi, prin Premium Invest, le punem la dispoziţie programe investiţionale care nu sunt altfel disponibile pe piaţa din România. Împreună cu cei doi parteneri strategici ai grupului UniCredit, compania de asigurări Allianz-Ţiriac şi administratorul de fonduri Amundi, oferim astfel un produs care răspunde atât interesului din ce în ce mai crescut pentru produsele de asigurare de viaţă, cât şi contextului în care dobânzile sunt în continuă scădere pentru depozitele bancare, iar oferta în valută este relativ limitată”, a transmis Antoaneta Curteanu, Vicepreşedinte Retail, UniCredit Bank. 

Pentru produsul Premium Invest, prima de asigurare se plăteşte o singură dată, la începutul contractului şi este minimum 2.000 de euro. Mecanismul de investiţii este simplu şi flexibil, astfel încât clienţii pot investi oricând pe parcursul contractului sume suplimentare până la un plafon maxim de 500.000 de euro.

De asemenea, oricând pe parcursul derulării contractului de asigurare, clienţii pot transfera unităţI de cont între cele trei programe investiţionale, pot schimba contractul şi beneficiarul sau beneficiarii asigurării, iar în cazul în care apare o nevoie imediată de lichidităţi pot răscumpăra parţial sau total valoarea contului pe durata contractului.

Premium Invest are o componentă de protecţie financiară, prin intermediul sumei asigurate în caz de deces din accident sau boală. În cazul producerii riscului asigurat, pentru persoanele asigurate cu vârsta de până în 75 de ani, beneficiarii primesc atât suma asigurată, stabilită la 10% din valoarea contului, cât şi suma acumulată de investiţii, dar nu mai puţin decât valoarea primelor plătite, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii Allianz-Ţiriac.

Pentru persoanele asigurate de peste 75 de ani, se acoperă doar riscul de deces din accident, suma asigurată fiind tot 10% din valoarea contului, la care se adaugă suma acumulată din investiţii. În caz de deces din boală, indemnizaţia va fi egală cu suma acumulată de investiţii.