RCA şi Casco în 10 ani: Asigurările RCA s-au îndreptat în 2020 spre subscrieri de 4 mld. lei, nivel atins în 2016. Asigurările Casco cresc continuu din anul 2014, dar subscrierile sunt de 1,6 ori mai mici decât la RCA

Autor: Mircea Nica 16.02.2021

♦ În ultimii 10 ani, piaţa RCA a înregistrat o dublare a primelor subscrise, cele mai semnificative ritmuri de creştere, de peste 10%, fiind în intervalul 2013-2016 ♦ Dacă în urmă cu 10 ani subscrierile Casco nu treceau de 2 mld. lei, în 2020 au urcat la 2,4 mld. lei.

Asigurările obligatorii auto (RCA) au înregistrat o evoluţie semni­fi­cativă în ultimul deceniu, în timp ce asi­gurările Casco au rămas în urmă cu o creş­tere uşoară de la an la an, potrivit datelor Autorităţii de Supraveghere Finan­ciară (ASF).

Piaţa RCA a ajuns la subscrieri de 3,97 mld. lei la finalul anului 2020, cu 5% mai mult compa­ra­tiv cu anul 2019, în con­textul în care anul tre­cut a fost o perioa­dă de incertitudini şi de restricţii parţiale şi totale din cauza pan­de­miei de COVID-19.

Astfel, dominaţia pieţei asigurărilor de către segmentul RCA nu a încetinit, evoluţia subscrierilor ajungând la finalul lui 2020 la o pondere de 34,5% din volumul total al sub­scrierilor înre­gis­trate la finalul anului 2020, respectiv 11,5 mld. lei, pe baza datelor preli­minare ale ASF. În ace­laşi timp, pon­de­rea asigurărilor RCA din segmentul asigu­ră­rilor generale, a ră­mas în jurul nivelului de 42,8%, în timp ce împreună cu asi­gu­rările Casco, ponderea este de 68,8%.