ZF Live. Iulia Bârgăuan, Servelect Cluj-Napoca: Există multe programe de finanţare care sprijină investiţiile în eficienţa energetică

Autor: Livia Gheorghe 19.02.2021

Companiile de tip ESCO (energy service company) pot finanţa integral proiectele, acestea fiind şi sursa de rambursare a investiţiei.

Companiile care vor să demareze proiecte de creştere a eficienţei energetice au la dispoziţie mai multe programe de finanţare neram­bursabilă exis­tente în piaţă, însă momentan ele se află într-o pe­rioadă de tranziţie, un moment în care se încheie ciclul de finan­ţare 2014-2020 şi în­cepe ciclul 2021-2027. Aceste iniţiative sunt cu atât mai binevenite cu cât, în industrie, se pune tot mai mult accent pe proiecte care privesc soluţiile re­ge­nerabile şi inst­a­larea pompelor de căldură, spune Iulia Bârgăuan, business development manager la Servelect Cluj-Napoca.

„Pe ciclul de finanţare anterior ne-am con­cen­trat foarte mult pe axa POIM (Programul Ope­raţio­nal Infrastructură Mare) prin care s-au finan­ţat sisteme de monitorizare a consumurilor energe­tice, iar beneficiarii eligibili au fost consumatorii mari, care au un consum de peste 1.000 de tone echivalent petrol. Pe cealaltă axă de finanţare POIM 6-4, s-au sprijinit investiţiile cu o generare de înaltă eficienţă. Beneficiarii, tot consumatori industriali, îşi pot produce local energia electrică şi termică de care au ne­voie. Aici am avut un proiect important cu o valoare de peste 2 mil. de euro din care 60% a fost grant neram­bursabil. Este vorba de un proiect de coge­nerare pentru Cema­con, fabrica de cără­midă din Sălaj“, a spus Iulia Bârgăuan la emi­siu­nea online de business ZF Live.