Contzilla.ro: Noi obligaţii pentru închirierea de camere în scop turistic – Fişa capacităţii de cazare

Ziarul Financiar 09.03.2021

În ultimele zile ale anului 2020, Codul fiscal a fost modificat prin Legea nr.296/2020 care a adus ca element de noutate o modificare a modului de determinare şi declarare a venitului anual rezultat din închirierea în scop turistic, a camerelor situate în locuinţe propietate personală.

Închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, este definită din punct de vedere fiscal drept oferirea posibilităţii de şedere pentru o perioadă de minimum 24 de ore şi maximum de 30 de zile într-un an calendaristic oricărei persoane care călătoreşte în scop turistic în afara mediului său obişnuit de viaţă.

Potrivit noilor reguli, persoanele care realizează venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de până la 5 camere inclusiv determină venitul anual pe baza normelor de venit şi trebuie să completeze, pentru fiecare an, declaraţia unică. Termenul de depunere este 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

În plus faţă de această declaraţie, mai există obligaţia completării fişei capacităţii de cazare document care să permită identificarea şi controlul, de către fisc  a modului în care s-a completat declaraţia unică.

MFP a publicat în 4 martie proiectul legislativ prin care se reglementeză modelul, conţinutul, precum şi modalitatea de gestionare a formularului tipizat „Fişa capacităţii de cazare“ .

Contribuabilii au obligaţia, pentru fiecare an fiscal, să completeze şi să păstreze fişa capacităţii de cazare. Documentul nu se va depune la ANAF. Acesta se păstrează de către contribuabil.