Pilonii exporturilor româneşti: Primii zece jucători din top, în frunte cu Dacia, Ford şi Star Assembly, ţin în spate 20% din exporturile României. La vârful clasamentului, în topul celor mai mari zece exportatori de pe plan local îşi fac loc opt companii din industria auto

Autor: Cristina Roşca 18.03.2021

Cei mai importanţi zece expor­ta­tori ai României, în frunte cu Dacia, Ford şi Star Assem­bly, au trimis peste graniţele ţă­rii în 2020, an marcat de pan­demia de COVID-19, bunuri şi servicii în va­loare de circa 11,85 mld. euro, po­trivit calculelor ZF pe baza date­lor INS.

Astfel, cei zece „piloni“ ai me­diu­lui local de business sunt res­pon­sabili pentru 19,12% din ex­por­turile României în 2020, conform INS. Anul trecut, exporturile s-au ri­dicat la circa 62 mld. euro, în scă­dere cu 9,9% faţă de anul 2019, ara­tă datele Institutului Naţio­nal de Sta­tistică. Scăderea a fost provo­ca­tă de cri­za generată de pandemia de COVID-19 care a lovit din plin economiile din toată lumea.

Chiar şi în acest an atipic, topul celor mai im­portanţi zece exporta­tori nu a suferit mo­dificări impor­tan­te comparativ cu 2019. Mai exact, nu apare decât un nu­me nou în cla­sa­ment (Continental Auto­mo­tive Româ­nia SRL, în urcare de pe locul 11), singurele schim­bări în rest fiind rocadele, ur­că­rile şi coborârile de câteva poziţii.

Podiumul a rămas ne­schim­bat în ultimii ani, cu trei companii din auto - Dacia, Ford şi Star Assem­bly.

În 2019 (cu datele aferente anu­lui anterior) a fost pentru pri­ma dată când podiumul a fost exclusiv al industriei auto şi aşa a rămas.