Numerarul în circulaţie a atins în ianuarie un nou vârf, depăşind 90 mld. lei. În termeni nominali, 16 mld. lei au intrat în economie cash în ultimul an

Autor: Claudia Medrega 23.03.2021

Cash-ul din economie a urcat în ia­nuarie 2021 până la un maxim isto­ric de aproximativ 90,3 mld. lei, după o creştere de 21,5%  compa­rativ cu ni­velul din ianuarie 2020, după cum reiese din datele centralizate de Banca Naţională.

În termeni nominali, circa 16 mld. lei au intrat în economie în ultimul an.

Faţă de nivelul din decembrie 2020, numerarul în circulaţie s-a majorat în ianuarie 2021 cu 2,1 mld. lei, respectiv cu 2,4%, după ce în decembrie avansase cu doar 0,2% faţă de noiembrie.

Criza sanitară provocată de pan­de­mia de COVID-19, care a răspân­dit panică şi turbulenţe la nivel inter­na­ţional, a generat tensiuni şi în do­me­niul monetar, bancar şi finan­ciar, cu retrageri mari de numerar de la bănci, salturi ale dobânzilor sau in­stabilitate a cursurilor de schimb.

Preferinţa pentru lichiditate este specifică perioadelor de criză.

În raport cu volumul depo­zi­telor în lei doar pe segmentul popu­laţiei, numerarul în circulaţie repre­zenta în ianuarie 2021 mai mult de jumătate, respectiv 58,9%.

Dacă luăm în calcul atât depozitele populaţiei în lei, cât şi pe cele în euro, numerarul este de circa trei ori mai mic.

Ponderea numerarului în PIB a urcat de la circa 4,5% în 2008 la aproximativ 8,5% din PIB în 2020.