TeraPlast cere aprobarea acţionarilor pentru numirea lui Lucian Anghel ca administrator permanent până în septembrie în urma demisiei lui Răzvan-Ştefan Lefter

Autor: Tibi Oprea 24.03.2021

TeraPlast Bistriţa (simbol bursier TRP), producător de materiale de construcţii controlat de omul de afaceri Dorel Goia, a convocat acţionarii în data de 28 aprilie pentru a aproba, printre altele, alegerea unui membru în Consiliul de Administraţie pentru un mandat cu o durată de timp egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor în funcţie, respectiv până la 14 septembrie 2021, având în vedere că, în urma demisiei lui Lefter Răzvan-Ştefan, Lucian-Claudiu Anghel a fost numit administrator provizoriu.

Răzvan Lefter a făcut parte din Consiliul de Administraţie al TeraPlast pentru 6 ani, reprezentând fondul de investiţii KJK Balkan Holding, care a deţinut o participaţie de 10,05% din companie. În noiembrie 2020, fondul şi-a vândut întreaga participaţie deţinută până la acel moment în companie.

Poziţia de administrator neexecutiv provizoriu va fi deţinută de către Lucian Anghel până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 28 aprilie 2021.

Lucian Anghel este doctor în economie, licenţiat în cibernetică şi informatică economică, absolvind la Georgetown University Washington un curs postuniversitar.

Are o experienţă de 25 de ani în domeniul financiar-bancar, ocupând de-a lungul timpului numeroase poziţii de conducere precum economist-şef, coordonator al planului de structurare în vederea privatizării, trezorier adjunct, director de strategie, CEO al unor instituţii precum bănci sau un fond de pensii.

De asemenea, a fost membru în Consiliul de Administraţie al unor asset manageri - fonduri mutuale şi a activat ca expert extern al Băncii Mondiale. Timp de 8 ani, Anghel a fost preşedintele Consiliului Bursei de Valori Bucureşti, iar în prezent ocupă poziţia de CEO la Banca Românească şi Vicepreşedinte al Bittnet Systems.

În aceeaşi şedinţă AGOA, acţionarii au de aprobat propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2020, respectiv a sumei de 30,7 mil. lei sub formă de dividende. Acestea au fost distribuite conform hotărârii AGOA nr. 1 din data de 27 noiembrie 2020, prin care s-a aprobat distribuirea de dividende în valoare totală de 45,3 mil. lei, din care 30,7 mil. lei din profitul aferent anului 2020, iar diferenţa din rezultatul reportat. Dividendele au fost plătite la data de 24 decembrie 2020 (data plăţii).

În cadrul AGEA, ordinea de zi prevede aprobarea limitei maxime de îndatorare pe care societatea o poate contracta în perioada 28 aprilie 2021-28 aprilie 2020, până la 150 mil. lei, respectiv aprobarea suplimentării acestei limite cu suma de 60 mil. lei pentru garantarea împrumuturilor şi contractelor de leasing.

TeraPlast are 1,4 mld. lei capitalizare şi este deţinută în proporţie de 46,8% de Dorel Goia, în timp ce Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii deţine 12,2% din capitalul social.

Acţiunile TRP înregistrează o creştere de 86,3%, pe fondul unor tranzacţii de 140,5 mil. lei, arată datele BVB.