François Bloch, CEO al BRD-SocGen: Modelul nostru de business nu se schimbă, rămânem aproape de toate categoriile de clienţi. Pentru moment, modelul de bancă universală nu presupune o digitalizare totală, ci o regândire a unor procese

Autor: Claudia Medrega 31.03.2021

„Reţeaua noastră va continua procesul de aliniere la piaţă, tendinţa fiind de reducere a numărului unităţilor direct proporţională cu creşterea gradului de digitalizare al serviciilor“, susţine şeful BRD François Bloch.

Principala prioritate a BRD vizează revenirea la nor­malitate, iar 2021 poate reprezenta un nou început în privinţa creşterii econo­mice şi a avansulului businessului bancar, susţine François Bloch, CEO al BRD-SocGen.

„Principala noastră prioritate ar putea fi rezumată în trei cu­vinte: revenirea la nor­ma­litate. Prudent, dar hotărât, credem că anul 2021 poate re­pre­zenta un nou înce­put în materie de creştere econo­mică şi, desigur, în ceea ce priveşte avan­sul busines­sului nostru. Am vă­zut încă o dată, dacă mai era nevoie, cât de im­por­tantă a fost în 2020 adaptarea la noile nevoi ale clienţilor, adoptarea cu viteză mare a soluţiilor digitale şi, de aceea, vom continua în aceeaşi direcţie“, a declarat şeful BRD pentru ZF.