BRD oferă un credit de 1,25 miliarde de lei pe 7 ani pentru Hidroelectrica pentru achiziţia unor proiecte eoliene sau solare

Autor: Roxana Rosu 01.04.2021

♦ Yves Lallemand, director general adjunct al BRD: Este cel mai important credit verde acordat în România ♦ Bogdan Badea, preşedintele Directoratului Hidroelectrica: Ne dorim să exploatăm toate oportunităţile de diversificare a producţiei, păstrând însă în centrul valorilor noastre eticheta de companie românească 100% verde.

Producătorul român de energie Hidro­electrica, deţinut de stat, ia un credit de 1,25 miliarde de lei de la BRD, cu scadenţa la 7 ani, pentru achiziţia de participaţii şi reali­za­rea de investiţii directe în proiecte bazate pe energia produsă de vânt sau solară.

„Hidroelectrica ia foarte în serios obiec­ti­vele de investiţii pe care şi le-a asumat faţă de ac­ţionari prin strategia societăţii. Româ­nia are un po­tenţial uriaş de dez­­vol­tare în zona re­ge­­nerabilelor, iar Hi­dro­­electrica are vo­inţa şi poate atrage re­sur­sele pentru a ac­­ţiona ferm în aceas­tă direc­ţie. Ne do­rim să ex­ploa­tăm toa­­te opor­tu­ni­tăţile de di­ver­si­ficare a pro­duc­ţiei, păs­­trând însă în cen­trul valo­rilor noastre eti­cheta de com­panie româ­neas­că 100% verde“, a de­clarat Bogdan Badea, preşe­din­tele Direc­tora­tului Hidroelectrica.