Dan Dascălu, Partener coordonator Litigii D&B David şi Baias, şi Mihail Boian, Partener D&B David şi Baias: Contribuabilii au o surpriză plăcută. Primesc o nouă amnistie fiscală pentru accesoriile rezultate din inspecţiile fiscale

Ziarul Financiar 01.04.2021

Emisă pentru a adopta printre altele şi o serie de facilităţi fiscale, OUG nr. 19/2021 în versiunea publicată în Monitorul Oficial pe 29 martie a inclus şi o măsură legislativă ce constituie o surpriză extrem de plăcută şi binevenită pentru contribuabili, în condiţiile în care proiectul actului normativ nu făcea referire la aceasta.

Este vorba despre amnistia fiscală a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale determinate în inspecţiile fiscale sau verificările situaţiei fiscale personale în curs la data de 29 martie 2021, precum şi inspecţiile fiscale viitoare, începute ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, indiferent de momentul la care inspecţia fiscală se finalizează.

Aspectele esenţiale de reţinut în privinţa acestei măsuri mult aşteptate de mediul de afaceri ar fi, în opinia noastră, următoarele:

Din perspectiva particularităţilor procedurale, OUG 19/2021 nu face referire la adoptarea unei noi proceduri sau a unor noi formulare, astfel încât ne aşteptăm ca şi această amnistie să fie derulată în termenii şi condiţiile Ordinului nr. 2100/2020 pentru aprobarea procedurii de anulare a obligaţiilor fiscale de plată accesorii.

În afara facilităţii fiscale, anterior menţionate, merită amintit în plus în acest context şi că OUG 19/2021 prelungeşte termenul până la care contribuabilii care înregistrează obligaţii fiscale restante la data de 31 martie 2020 pot depune cereri de anulare şi pot beneficia de măsura anulării obligaţiilor accesorii aferente până la data de 31 ianuarie 2022, fiind vizată în mod special situaţia debitelor fiscale supuse executării silite, suspendate la executare, care fac obiectul unor înlesniri sau eşalonări, precum şi situaţia sumelor de rambursat.

Nu în ultimul rând, chiar dacă acest caz nou de amnistie fiscală introdus prin OUG 19/2021 este extrem de binevenit pentru mediul de afaceri, fiind aşteptat pentru complinirea lacunelor şi a inechităţilor generate de OUG 226/2020,  trebuie remarcat, totuşi, că au rămas în afara obiectului de aplicare a amnistiei (atât cea reglementată de OUG 69/2020, cât şi OUG 19/2021) contribuabilii care au făcut obiectul unor inspecţii fiscale sau verificări a situaţiei personale începute după data de 14 mai 2020 şi care au fost finalizate anterior datei de 29 martie 2021.  În acest sens, trebuie spus că în privinţa unora dintre aceşti contribuabili poate fi incidentă facilitatea fiscală a eşalonării simplificate prevăzute de OUG nr.181/2020 (i.e. pentru cei cu inspecţii fiscale în derulare la 26 octombrie 2020).

Totuşi,  nu întrevedem, o raţiune economică socială de exceptare a acestor contribuabili de la masa amnistiilor succesive, fiind mai degrabă o scăpare a legiuitorului care trebuie şi sperăm că va fi remediată cu ocazia unor intervenţii legislative ulterioare, după cum s-a întâmplat - reamintim - şi cu amnistia reglementată de OUG 69/2020. Astfel, chiar dacă din perspectivă constituţională există indiscutabil o marjă largă şi exclusivă de apreciere a emitenţilor actelor normative cu putere de lege în adoptarea deciziei asupra facilităţilor fiscale, întotdeauna trebuie să rămână ca repere de referinţă principiile fundamentale precum egalitatea în faţa măsurilor fiscale adoptate într-un orizont de timp dat, ce are aptitudinea să le asigure dimensiunea echitabilă şi morală în societate.