Călin Ionescu, CEO al Sphera Franchise Group, operator al reţelelor KFC, Pizza Hut şi Taco Bell: Anul acesta nu pare să fie cu mult diferit de 2020, însă suntem mai pregătiţi. La nivel de piaţă, 25-30% dintre operatori nu vor mai redeschide

Autor: Cristina Roşca 07.04.2021

Industria HoReCa este cea mai lovită de pandemia de COVID-19, afacerile fiind închise timp de mai multe luni, pentru ca apoi să funcţioneze doar parţial, cu o serie de restricţii.

Călin Ionescu, CEO al grupului de restaurante Sphera Fran­chise Group, unul din­tre cei mai im­portanţi ju­că­tori din pia­ţă, spune că este foarte greu de preconizat în acest moment im­pactul pande­mi­ei asupra in­dustriei. Este greu de făcut es­ti­mări pen­tru că predic­tabi­li­ta­tea în domeniul HoReCa şi definirea unor tren­duri este un demers dificil tot timpul, chiar excluzând contex­tul pandemic, ex­plică executivul.

„Din informaţiile de pe piaţă putem estima undeva între 25 şi 30% dintre opera­to­rii din industrie care, cel mai probabil, nu vor reuşi să îşi mai deschidă businessurile. Totul va depinde de evoluţia contextului sociosa­nitar, însă şi de forma şi mărimea unui even­tual ajutor venit din partea sta­tu­lui“, spu­ne executivul compa­ni­ei ce de­ţine fran­cizele KFC, Pizza Hut şi Taco Bell în Ro­mâ­nia şi dez­voltă brandul KFC şi în Republica Moldova şi Italia.

Industria HoReCa este cea mai lovită de pan­demia de COVID-19, afacerile fiind în­chise timp de mai multe luni, pentru ca apoi să func­ţio­neze doar parţial, cu o se­rie de re­stric­ţii. Spre comparaţie, în 2019, ulti­mul an pentru care există date pu­blice şi tot­odată cel mai bun an pen­tru domeniu, cifra de afaceri totală a industriei de restaurante, cafenele şi baruri (fără hote­lărie) a fost de aproape 19 mld. lei, cu 27.700 de firme ce operau circa 45.000 de localuri.

Primele cifre privind impactul pande­mi­ei asupra industriei vin astfel de la jucători mari precum Sphera, companie listată la bursă care şi-a făcut public bilanţul pe 2020.

Grupul a obţinut anul trecut afaceri to­ta­le de 710,8 mil. lei, cu 25,6% mai mici ca în 2019, ca urmare a impactului pandemiei de COVID-19 asupra industriei HoReCa. Tot­odată, în 2020 compania a obţinut o pierdere ne­tă de 2,3 mil. lei faţă de un profit de 64 mil. lei în anul anterior.

„Pentru noi, închiderea restaurantelor a fost un şoc puternic pe care l-am simţit ime­diat la nivel de vânzări, angajaţi, stocuri, furni­zori, canale de livrare şi am avut nevoie de puţin timp pentru a înţelege ce ni se în­tâmplă şi cum să reacţionăm şi bine şi rapid.“

Anul 2021 nu pare să fie nici el cu mult di­ferit de 2020, însă acum executivul român spu­ne că businessul e mai pregătit după şo­cul iniţial şi neaşteptat din martie anul trecut.

„Ne aşteptăm la o evoluţie pozitivă pen­tru a doua parte a anului în contextul cam­pa­niei de vaccinare în desfăşurare, urmărind îndeaproape şi schimbările survenite prin venirea sezonului cald.“