Kaufland: În 2020 am lucrat direct cu 2.900 de furnizori dintre care 2.400 sunt români. Compania are pe plan local 141 de hipermarketuri şi afaceri de aproape 13 mld. lei

Autor: Cristina Roşca 13.04.2021

LanŢul de hipermarketuri Kauf­land, liderul comerţului local după cifra de afaceri din 2019, a lucrat di­rect anul trecut cu 2.900 de furni­zori de bunuri şi servicii. Dintre aceş­tia, 2.400 sunt români, ceea ce în­seam­nă o pondere de 83% din total, con­form calculelor ZF.

„De la cei 2.400 de furnizori lo­cali am achiziţionat bunuri şi ser­vicii în valoare de 1,9 mld. euro. Această su­mă reprezintă aproxi­ma­tiv 81% din cheltuielile totale cu fur­ni­­zorii. Sun­tem în permanenţă în că­u­­tare de par­te­neri şi furnizori din Ro­mâ­nia“, spu­ne Marco Hössl, di­rec­tor general Kauf­land România. Achi­­ziţiile inter­ne au crescut cu 6,7% în cursul anului ca­len­­daristic 2020, con­­form oficia­li­lor Kaufland.