În mijlocul furtunii de la Londra, pentru prima dată, Ajay Aggarwal, un oficial de top, vorbeşte despre Liberty/Sidex Galaţi: Chiar dacă situaţia acţionarului nostru este mai dificilă, combinatul este viabil şi profitabil, vrem să creştem producţia, planurile de investiţii rămân în picioare, păstrăm toţi salariaţii, nu vrem să reducem salariile şi chiar facem noi angajări

Autor: Răzvan Botea 20.04.2021

„Producţia noastră de la furnal şi oţelărie a atins volume record săptămânal şi lunar,  în ultimele luni.“

Ajay Aggarwal, mem­bru în CA al com­bina­tului Liberty Ga­laţi şi directorul exe­cutiv al GFG, princi­palul acţionar, pentru operaţiu­nile din centrul şi sudul Europei, spune că toate planurile de investiţii la combi­natul de la Galaţi rămân în picioare şi că situaţia externă a grupului, aflat acum sub o presiune financiară, nu va afecta activitatea de la Liberty Galaţi.

„Suntem siguri că vom trece peste dificultatea cu care se confruntă Alianţa GFG din cauza plasării în administrare judiciară a principalului său furnizor financiar. Cu toate acestea, este important să reţineţi că Liberty Galaţi este o unitate viabilă şi profitabilă, care şi-a crescut producţia în comparaţie cu anul trecut, care este capabilă să livreze oţel de calitate şi să producă finanţarea necesară pentru operaţiunile şi proiectele sale obiş­nuite“, a spus Ajay Aggarwal, răspun­zând unor întrebări puse de ZF.

Afirmaţiile lui Ajay Aggarwal vin în contextul în care pe plan extern fondul de investiţii Greensill, principalul finanţator al Grupului GFG, din care face parte şi Liberty, a intrat în insolvenţă. Liberty Galaţi, fostul Sidex, are în acest moment circa 5.000 de angajaţi şi afaceri de 5 mld. lei în 2019, ultimele date publice disponibile. Profitul compa­niei a fost de 29 mil. lei, al doilea an de profit după câţiva ani de pierderi.

Ajay Aggarwal a punctat de mai multe ori că activitatea de la Galaţi nu este afectată de situaţia externă a grupului. El a spus că Liberty Galaţi va păstra forţa de muncă, îşi extinde anul acesta capacitatea de producţie şi toate planurile de investiţii rămân în picioare. „Echipa de la Galaţi se concen­trează asupra eforturilor noastre de creş­tere a producţiei, livrarea pro­duse­lor către clienţi la timp şi la calitatea solicitată. Nu există intenţia de a reduce numărul locurilor de mun­că, iar salariile sunt plătite fără întârziere.“

Sunt furnizorii plătiţi cu întârziere? Există plăţi în avans solicitate de furnizori? 

Discutăm în permanenţă cu furni­zorii noştri orice problemă cu care ne-am putea confrunta şi - din fe­ricire – ei privesc colaborarea cu noi ca pe un parteneriat pe termen lung. Ca în orice afacere de anvergură, pot apă­rea ocazional unele probleme, dar - acolo unde a fost cazul - am lucrat în colaborare pentru a le rezolva şi am mers mai departe împreună. Situaţia actuală a principalului nostru finan­ţator nu a afectat capacităţile noastre privind capitalul de lucru.

 

Fluxul de producţie de la Galaţi a fost afectat?

Datorită eforturilor extraordi­na­re şi implicării angajaţilor noştri din Ga­­laţi (atât specialişti, cât şi mun­ci­tori), starea tehnică a combi­natului este una solidă. Producţia noastră de la Furnal şi Oţelărie a atins volume re­­cord săptămânal şi lunar,  în ultimele luni.

 

Planul de investiţii anunţat rămâne în picioare?

Alianţa GFG rămâne angajată faţă de România. Planurile noastre de a ne spori prezenţa aici nu sunt afectate de situaţia actuală. Am început deja lucrul la planul de regenerare pentru Romportmet (por­tul nostru de la Dunăre), întrucât investiţiile în acest activ sunt cu mult în urmă şi reprezintă o parte critică în viitorul proiectului Greensteel.

 

Cum a afectat forţa de muncă din Galaţi cele mai recente dinamici? 

Echipa de la Galaţi se con­cen­trează asupra eforturilor noastre de creştere a producţiei, livrarea produ­selor către clienţi la timp şi la calitatea solicitată. Am comunicat lucrătorilor şi specialiştilor noştri toate infor­ma­ţiile despre situaţia com­binatului şi a gru­pului nostru şi vom continua să facem acest lucru.

 

Intenţionaţi să reduceţi numărul locurilor de muncă?

Nu, nu există intenţia de a face acest lucru. Situaţia actuală ne-a evi­den­ţiat necesitatea consolidării echi­pei şi nu a reducerii acesteia. Acesta este motivul pentru care suntem per­ma­nent pe piaţa muncii, încercând să ne îmbogăţim echipele cu tineri colegi.

 

Aveţi în plan o reducere a salariilor?

Salariile sunt conform prevederilor Contractului nostru Colectiv de Muncă încheiat în urmă cu câteva luni şi sunt plătite fără întârziere. Nu există intenţia de a reduce salariile.