ZF Live. Elena Călin, CEO al Uplifting Service România: Pe o scară de la 1 la 10, serviciile oferite de stat sunt de nota 5 sau chiar mai puţin

Autor: Alexandra Matei 25.04.2021

În ultimii 30 de ani, nu s-a ob­servat o preocupare prea mare pentru calitatea ser­vi­ciilor publice în România, astfel că, după spusele Elenei Călin, CEO al Uplifting Service România, probabil că nici nu există în cultura orga­niza­ţională a administraţiei pu­blice noţiunea de servicii de calitate.

Astăzi, pe o scară de la 1 la 10, serviciile ofe­rite de stat sunt de nota 5 sau chiar mai puţin, susţine ea, în timp ce în do­meniul privat, acestea obţin note de la 7 în sus. Pentru îmbu­nătăţirea ser­viciilor din domeniul public, este nevoie de cooperare între contri­bua­bili şi stat, de mai multe consultări publice şi de angajaţi pregătiţi, crede Elena Călin.

„Sunt aproape 30 de ani de la revoluţie, în care nu a existat preo­cupare pentru servicii pu­blice. Nu cred că există în cul­tura orga­niza­ţională a ad­mi­nis­traţiei publice noţiunea aceasta de servicii de calitate. Pă­rerea mea este că mai avem foarte mult de lucru la serviciile pu­blice, pentru că ele sunt mereu raportate la nivelul de aştep­tări ale clien­ţilor. Avem aşteptări foarte diferite în domeniul privat faţă de cel public. Pe o scară de la 1 la 10, serviciile oferite de stat sunt de nota 5 sau chiar mai puţin, în timp ce în domeniul privat, acestea obţin note de la 7 în sus.“ „Pentru ca statul să îm­bu­nă­tăţească serviciile pu­blice, tre­buie să plece de la ideea că el creează valoare pentru cetăţean.“