Statul român, acţionar majoritar la Transelectrica, convoacă o nouă AGA pentru aprobarea situaţiilor financiare pe 2020 şi distribuirea dividendelor, după ce propunerile au fost respinse în adunarea din 27 aprilie

Autor: Roxana Rosu 29.04.2021

Statul român, acţionar majoritar la Transelectrica, a solicitat companiei convocarea unei noi adunări generale a acţionarilor pentru a aproba situaţiile financiare pe 2020 şi distribuirea de dividende din profitul înregistrat la 31 decembrie, după ce, la AGA din 27 aprilie, aceste puncte de pe ordinea de zi au fost respinse, ca urmare a unei propuneri eronate privind distribuirea profitului.

Potrivit notei transmise de Secretariatul General al Guvernului, aprobarea situaţiilor financiare pe 2020, a dividendelor şi descărcarea de gestiune a membrilor directoratului Transelectrica au fost respinse în AGA din 27 aprilie având în vedere propunerea de repartizare eronată a profitului din 2020, cu nerespectarea OG 64/2001 privind repartaizrea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale sau regiile cu capital integral sau majoritar de stat.

Astfel, acţionarii Transelectrica, printre care statul român prin secretariatul general al Guvernului (58,7%), dar şi fonduri de pensii şi alţi investitori, au respins pe 27 aprilie propunerea de dividend de 0,814 lei pe acţiune, din profitul pe 2020 şi din rezultatul reportat, cea care ar fi asigurat un randament de 3%.

La acea dată, acţionarii au respins propunerea de repartizare a profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit, în sumă de 149,8 milioane lei, din care  39 milioane lei ca dividende.