Christina Verchere, OMV Petrom: Suntem gata să ne asumăm rolul de operator în cazul în care Romgaz intră în blocul Neptun Deep. Avem echipa de proiect şi o experienţă offshore de 40 de ani. Odată modificată Legea offshore, proiectul Neptun Deep din Marea Neagră poate începe cu OMV Petrom în rolul de lider al celei mai complexe investiţii în energia României

Autor: Roxana Petrescu 05.05.2021

Christina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, spune că gru­pul are toată experienţa ne­cesară şi că este gata de a lua rolul de ope­rator peste blocul Neotun Deep din Marea Neagră, după plecarea america­nilor de la ExxonMobil, în ca­zul în care oferta depusă de Romgaz va îndeplini cri­teriile necesare. Dacă se vor relua lucrările, pro­iec­tul Neptun Deep va pre­su­pune de­blo­carea unor in­ves­tiţii eva­luate la mai multe mi­liarde de dolari, peste 1,5 mld. dolari fiind deja investiţi în gazul din Marea Neagră.

„Suntem gata să ne asumăm rolul de ope­rator în cazul în care Romgaz intră în blocul Neptun Deep. OMV Petrom are o prezenţă neîntreruptă în Marea Neagră de peste 40 de ani şi am obţinut o experienţă valoroasă de operator în acest timp. Avem cu­noştinţe solide cu privire la structura geo­logică a Mării Negre, am colaborat cu com­panii de renume mondial în di­ver­se proiecte Upstream şi, ca parte a unui grup interna­ţio­nal, avem acces la teh­no­lo­gii de ultimă gene­raţie şi la cele mai bune practici de manage­ment al proiectelor. Avem deja o echi­pă care lucrea­ză la acest proiect şi avem acces la un grup de ex­perţi  foarte spe­cializaţi în acest do­me­niu“, a spus Christina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, fără a da detalii despre evaluarea în curs a ofer­tei depuse de statul ro­mân prin Romgaz pentru pre­luarea par­ticipaţiei americanilor de la ExxonMobil.

În acest moment, 10% din cererea de gaze a României este acoperită de producţia realizată de OMV Petrom în Marea Neagră.

„Există câteva condiţii preliminare care trebuie îndeplinite pentru a ne îndrepta spre decizia finală de investiţie (în Neptun Deep – n.red.). Ne aşteptăm ca Legea Offshore să fie modificată, pentru a asigura un cadru fiscal stabil şi competitiv care să permită dezvol­tarea unor proiecte de investiţii la scară largă“, a subliniat Verchere.

CEO-ul OMV Petrom mai spune că în­trea­ga zonă a Mării Negre este scanată de com­panie pentru viitoare investiţii, gazul fiind vă­zut ca soluţia regiunii pentru tranziţia energetică.

„În toate scenariile referitoare la viitorul sectorului energetic, se poate observa că gazele naturale menţin o prezenţă consi­de­rabilă în cererea de energie chiar şi după 2030. România este ţara în care avem cele mai importante operaţiuni, totuşi credem că regiunea Mării Negre deţine un potenţial pro­miţător de hidrocarburi şi, în confor­mi­tate cu strategia noastră, am făcut paşi pentru extinderea portofoliului nostru.“

„Este firesc să evaluăm oportunităţile din zonă, mai ales având în vedere cunoaşterea foarte buna a zonei de offshore românesc.“

OMV Petrom şi-a lărgit portofoliul de explorare şi producţie din Marea Neagră prin achiziţii recente în Georgia şi Bulgaria. Grupul a terminat primul trimestru din an cu vânzări de 4,8 miliarde de lei (circa 1 mld. euro), cu 20% mai mici faţă de perioada similară a anului trecut, în timp ce profitul net al perioadei a fost de 573 de milioane de lei, în scădere cu 12%.