Grupul BVB, operatorul pieţei de capital din România, raportează profit de 2,03 mil. lei în T1/2021, minus 54% şi venituri operaţionale de 9,88 mil. lei, în scădere cu 18%

Autor: Cristina Bellu 13.05.2021

Bursa de Valori Bucureşti (BVB), operatorul pieţei de capital din România, a raportat la nivel de grup profit net de 2,03 milioane de lei în T1/2021, în scădere cu 54% faţă de aceeaşi perioadă din 2020, în timp ce veniturile operaţionale s-au cifrat la 9,88 mil. lei, minus 18%, evoluţie influenţată de reducerea veniturilor din tranzacţionare.

La 31 martie 2021, activele totale se cifrau la 217 mil. lei faţă de valoarea de 211,4 mil lei înregistrată la finalul anului trecut, în timp ce datoriile totale ale Grupului erau de 66,1 mil. lei, în creştere cu 6%, faţă de 31 decembrie 2020, în principal ca urmare a creşterii datoriilor de leasing pe termen lung pe fondul recunoasterii datoriei aferenta contractului de inchiriere sediu, conform IFRS 16.

“38% din datoriile totale sunt reprezentate de dividendele de plată deţinute în numele clienţilor de către Depozitarul Central, în valoare de 25 mil. lei, iar 34% reprezintă fonduri de garantare, compensare şi marjă pentru decontarea tranzacţiilor, în valoare de 22,6 mil.lei”, menţionează raportul financiar al operatorului pieţei de capital.

Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat pe 19 aprilie propunerea de repartizare a profitului net de 9,11 mil. lei aferent anului 2020 astfel: suma de 528.313 lei pentru rezerva legala, iar restul sub forma dividendelor brute. Astfel, suma de distribuit sub forma dividendelor brute aferente anului 2020 este de 8,59 mil. lei. Data plăţii stabilită de AGA este 22iunie 2021.