Compania de Drumuri vrea să construiască un drum de legătură între DX Craiova-Piteşti şi DN6, pentru uzina Ford România

Autor: Bogdan Alecu 18.05.2021

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat procedura pentru construcţia unul drum de legătură între noul DX Craiova Piteşti şi DN6, în proximitatea uzinei Ford din Craiova pentru a creşte capacitatea de transport.

Ford aşteaptă de mai bine de 14 ani investiţiile în infrastructură în zona Craiovei, în condiţiile în care producţia uzinei a urcat an de an, iar din 2024 va produce primul automobil electric din România.

Cu toate că noul drum expres este construit pentru a creşte competitivitatea Craiovei, acesta ajunge în partea de nord a oraşului, exact în partea opusă faţă de uzina Ford.

CNAIR în calitate de Solicitant, a elaborat şi  depus in data de 13.05.2021 Cererea de Finanţare pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect tehnic de execuţie inclusiv PAC, Detalii de execuţie, asigurarea Asistenţei tehnice pe parcursul execuţiei de lucrări şi în perioada de garanţie a lucrărilor executate pentru obiectivul de investitţie: DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITÂŢII DE TRAFIC ÎNTRE DN6 (ZONA UZINEI FORD) ŞI DRUMUL EXPRES CRAIOVA – PITEŞTI (TRONSONUL 1)” în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă alocată prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregătire proiecte de investiţii, Operaţiunea- creşterea mobilităţii pe reţeaua TEN-T globală.

Valoarea totală a proiectului este de 1.791.249,96 lei şi va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuţia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională – 1.297.669,45 lei, 15% contribuţia proprie – 229.000,49 lei, diferenţa reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA. Durata estimată a proiectului este de 25 luni.