În România, managerii şi profesioniştii sunt cel mai bine plătite categorii de angajaţi

Autor: Ramona Cornea 31.05.2021

În România, managerii şi profesioniştii sunt cel mai bine plătite categorii de angajaţi. Astfel, un manager câştiga, în medie, 10 euro brut pe oră, iar profesioniştii luau mai mult de 8 euro brut pe oră în 2018, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistică. Categoriile cu cele mai mici venituri orare sunt cei din ocupaţiile elementare şi operatorii de echipamente şi instalaţii din fabrici.

La nivelul UE, câştigurile orare brute variază con­si­derabil în funcţie de ocupaţii. Pe baza datelor deta­lia­te pri­vind câştigurile din 2018, managerii au fost cea mai bine plătită ocupaţie din toate statele membre ale UE. Cu câşti­guri brute medii pe oră de 28,6 de euro, managerii au de­pă­şit profesioniştii (21,4 euro) şi au fost urmaţi de tehnicieni (17,8 euro).