Antreprenori locali. Adrian Gârmacea, proprietarul ferestrelor Barrier: Deschidem opt francize în 2021, dintre care patru sunt în lucru

Autor: Alina-Elena Vasiliu 22.06.2021

Barrier, fosta Electric Plus, fir­mă de­ţinută de antreprenorul Adrian Gârmacea, plănuieşte să des­chidă opt noi francize sub acest nume până la finalul anului. Compania produ­ce tâmplărie PVC în Bacău.

„Anul a început foarte bine, pes­te prognozele pe care ni le-am făcut. Vom continua deschiderea de noi fran­cize pe plan intern - avem buge­tate opt noi deschideri, dintre care pa­tru sunt în lucru - şi vom pune în prac­tică planul strategic pentru pe­rioada 2021-2025, conform viziunii şi misiunii companiei“, spune Adrian Gârmacea.

Cu aceste deschideri, compania ar urma să depăşească 50 de fran­cize. Barrier este bran­dul pe care Electric Plus îl avea în portofoliu, însă în 2019 a de­ve­nit şi nu­me­le compa­niei, înlocuind denu­mirea Electric Plus. Toată activi­tatea de tâmplărie PVC s-a transferat pe Barrier SRL, care este, practic, „urma­şa“ firmei Electric Plus.

Compania Barrier a încheiat anul 2020 cu o cifră de afaceri de 143,2 milioane de lei, în creştere cu 7% faţă de anul precedent.