Clubul Fermierilor Români a pus pe masa ministrului Agriculturii o strategie ce cuprinde măsuri pentru refacerea sistemului de irigaţii, după ce România a pierdut cei 4 mld. euro prin PNRR

Autor: Florentina Niţu 01.07.2021

Clubul Fermierilor Români, format din fermieri care fac agricultură performantă, propune elaborarea şi aplicarea unei strategii naţionale de gestiune integrată a apei pentru agricultură, după ce România a pierdut cei 4 miliarde de euro pentru reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

„Iniţiem această acţiune în consens cu membrii noştri, în principal cu fermierii din zonele afectate de secetă, inclusiv cei care deţin ferme în ariile de acoperire ale sistemelor de irigaţii şi desecare. Dorim să fim un contributor activ la elaborarea strategiei, prin punerea la dispoziţie a unor experţi consultanţi români şi străini. De asemenea, lansăm invitaţia către universităţi şi institute de cercetare din România de a participa la proiectul coordonat de noi pentru elaborarea unor analize tehnice, economice şi de mediu privind modernizarea şi extinderea funcţionării unei infrastructuri de gestiune a apei pentru agricultură”, a declarat Florian Ciolacu, director executiv al Clubului Fermierilor Români.

În data de 23 iunie, Clubul Fermierilor Români a prezentat propunerea privind elaborarea Strategiei integrate de gestiune a apei pentru agricultură în cadrul întâlnirii cu conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

„Clubul Fermierilor Români îşi exprimă interesul şi disponibilitatea de a contribui activ, alături de celelalte părţi implicate, la stabilirea şi prioritizarea acţiunilor care vizează implementarea cu succes a proiectelor de îmbunătăţiri ecosistemice şi funciare la nivel naţional. Clubul urmăreşte să asigure colaborarea cu alţi actori inter-guvernamentali şi organizaţii internaţionale (precum Banca Mondială sau BERD), din domeniul educaţiei şi cercetării (universităţi) şi organizaţii neguvernamantale cu activitate, expertiză şi capacitate pentru elaborarea şi punerea în aplicare a strategiei integrate de gestionare a apei”, a afirmat Dan Hurduc, reprezentantul Consiliului Director al Clubului.

Reprezentanţii Clubului Fermierilor Români spun că refacerea sistemului de irigaţii reprezintă o problemă pe care România n-o mai poate amâna, deoarece lipsa de precipitaţii din 2020 a dus la diminuarea producţiei agricole şi la un randament scăzut a celor mai importante culturi agricole la nivel naţional. „Întregul spaţiu comunitar beneficiază în mod direct de materia primă oferită de ţara noastră, iar o diminuare a acesteia va conduce la o instabilitate a securităţii alimentare, un aspect extrem de important în această perioadă”, au explicat ei.

În acest sens, Clubul Fermierilor Români a propus: crearea la iniţiativa Ministerului Agriculturii a unui Consiliu inter-ministerial şi multi-parteneriate; elaborarea şi implementarea programului naţional privind dezvoltarea proiectelor locale de irigaţii; elaborarea unui ghid de bune practici şi proiecte în domeniul gestionării integrate a apei pentru agricultură; coordonarea măsurilor specifice unui sistem integrat de gestiune eficientă a apei în agricultură cu cele cuprinse în strategiile locale pentru dezvoltare durabilă.