Videoconferinta Deloitte ZF - Ce înseamnă noul trend global ESG - environmental, social, governance? Ce impact va avea asupra companiilor din România şi asupra finanţării bancare?

Autor: Răzvan Botea 02.07.2021
Yves Lallemand, BRD Groupe Société Générale: finanţarea proiectelor verzi trebuie încurajată. Finanţăm atât proiecte verzi, cât şi companii care şi-au luat angajamente de sustenabilitate Yves Lallemand, direc­torul general adjunct global corporates în ca­drul BRD Groupe So­ciété Gé­nérale, a spus că finan­ţa­rea pro­iectelor verzi tre­buie încu­ra­jată, iar Banca Na­ţională a Ro­mâniei (BNR), prin Co­mitetul de Supraveghere Macro­pru­denţială, a iniţiat o serie de măsuri pentru stimu­la­rea credi­tării proiectelor „verzi“. „Ar trebui să încurajăm băncile să finanţeze proiectele verzi. Avem o serie de stimulente. În România Comitetul de Supraveghere Macroprudenţială a stabilit un număr de aproximativ 16 mă­suri pentru a încuraja această finanţare verde“, a spus Yves Lallemand, în cadrul evenimentului Deloitte/­ZF „Ce înseamnă noul trend global ESG - environmental, social, go­vernance? Ce impact va avea asu­pra companiilor din România şi asupra finanţării bancare?“.