Rezervele tehnice ale asigurătorilor s-au apropiat de 19 mld. lei în 2020 după o creştere cu 6%. Companiile de asigurări sunt obligate prin natura lor să constituie rezerve la momentul vânzării unei poliţe

Autor: Mircea Nica 05.07.2021

Asigurătorii de pe piaţa locală din România aveau constituite re­zer­ve tehnice totale pentru daune vi­itoare în valoare de 18,85 mld. lei la fina­lul anului 2020, în creştere cu 6% com­­parativ cu anul 2019 conform ra­por­tului Autorităţii de Supra­veghere Financiară (ASF) privind evoluţia pie­ţei asigurărilor la sfârşitul anului 2020. Ponderea rezervelor tehnice brute constituite pentru asigurările generale a ajuns la 55% din totalul rezervelor tehnice, respectiv 10,45 mld. lei în 2020, iar pentru activitatea de asigurări de viaţă valoarea rezervelor tehnice a ajuns la o valoare de 8,4 mld. lei, reprezentând o pondere de 45% din totalul rezervelor tehnice.