În ce sectoare s-a înregistrat cel mai mare avans al creditării după 5 luni din 2021? Creditarea agriculturii îşi continuă avansul, cu peste 16%, fiind cel mai efervescent sector economic creditat de bănci

Autor: Mircea Nica 18.07.2021

♦ Creditele pentru industrie şi construcţii cresc cu ritmuri de circa 8%, în timp ce finanţările pentru servicii aveau în luna mai un avans de 12,5% ♦ Agricultura se păstrează la un nivel ridicat al dinamicii creditării, ajungând la un sold de peste 21 mld. lei la final de mai 2021, cu 16,3% peste aceeaşi perioadă din 2020.

Agricultura, un sector eco­­nomic pe care băn­­cile comerciale şi Uniu­nea Europeană au pus accent în ulti­mii ani prin intensificarea progra­me­lor de creditare sectorială, con­tinuă să în­registreze un nivel ridicat al dina­micii, de 16,3% la finalul lunii mai 2021, faţă de mai 2020, ajungând la un sold al creditelor acordate şi asumate de bănci de 21,4 mld. lei, conform datelor BNR.

Cu toate că soldul finanţărilor pe zona agriculturii a depăşit pragul de 21 mld. lei, ponderea în creditele tota­le acordate şi asumate de bănci pe pia­ţa locală, de 477,9 mld. lei la finalul lu­nii mai 2021, este în continuare sub 5%, mai exact 4,5%. Faţă de finalul lunii mai din 2020, ponderea agri­cul­tu­rii în creditele totale acordate de bănci a înregistrat o creştere cu 0,2 puncte procentuale.