Piaţa interbancară a încheiat S1/2021 cu excedent de lichiditate, dar nivelul a scăzut sub 3 mld. lei. În iunie, suma depusă de bănci la BNR prin facilitatea de depozit a depăşit 1,9 mld. lei

Autor: Claudia Medrega 19.07.2021

♦ Excedentul de lichiditate a coborât în iunie la 2,9 mld. lei, după ce în luna mai era de peste 3,1 mld. lei, în aprilie era de 4,6 mld. lei, în martie a fost deficit de 2 mld. lei, în februarie a fost surplus de 2,4 mld. lei, iar în ianuarie excedentul de lichiditate depăşise 8,3 mld. lei ♦ Băncile au depus bani la BNR şi prin licitaţiile de atragere de depozite, stocul mediu depăşind 4,1 mld. lei, vârful ultimului an. Piaţa interbancară a rămas pe excedent de lichiditate şi în luna iunie, de aproxi­ma­tiv 2,9 mld. lei, volu­mul fiind în scădere faţă de sur­plu­sul din lu­nile apri­lie şi mai, du­pă cum re­iese din da­tele Băncii Naţionale. BNR a ră­mas astfel la sfâr­şitul pri­mului se­mes­tru (S1) din 2021 debi­tor net în raport cu băncile comer­cia­le, în condiţiile men­ţi­nerii pieţei inter­ban­care pe exce­dent de lichiditate. Băncile care au avut zile pe care le-au încheiat cu lei în exces au apelat în cea de-a şasea lună a acestui an atât la facilitatea de depozit pe o zi oferită de BNR, cât şi la licitaţiile de atragere de depozite.