Rata NPL la creditele amânate la plată prin moratorii şi prin alte restructurări a depăşit 10% în martie, de 2,6 ori peste media sistemului. La creditele amânate doar prin moratorii: rată NPL de 8,95%. La populaţie, rata creditelor amânate prin moratorii şi alte restructurări şi devenite neperformante este mai redusă, de 7,8% în martie, faţă de 12,9% pentru firme

Autor: Claudia Medrega 31.07.2021

Media NPL la nivelul sistemului bancar era de 3,94% în martie Pentru creditele amânate doar prin moratorii publice şi private, rata NPL era de 7,2% pe retail, dar la firme NPL era de 11,1% în martie Soldul creditelor amânate la plată până în martie 2021 este de 38,9 mld. lei, adică 12,7% din totalul creditelor, vizând 537.000 de debitori.

Rata creditelor neperforman­te (NPL - non-performing loans) aferentă tuturor îm­pru­muturilor retail şi cor­porate amânate la plată în contextul pandemiei COVID-19, atât în baza moratoriilor legislative/private, cât şi a altor măsuri de restructurare, a urcat la un nivel de 10,2% în martie 2021, de la 8,5% în decembrie 2020, potrivit datelor BNR.

În cazul împrumuturilor acordate popu­laţiei, rata creditelor amânate şi deve­ni­te neperformante este mai redusă, situ­ân­du-se la 7,8% în martie 2021, faţă de  circa 12,9% în cazul companiilor, acest sector fi­ind mult mai sensibil la şocurile provocate de pandemie. Comparativ, la finalul anului 2020 rata NPL era de 5,9% la creditele popu­laţiei amânate prin moratorii şi prin alte măsuri de restructurare, în timp ce la cre­ditele firmelor amânate la plată rata NPL era de aproape 11,3%  în decembrie 2020.