Profit de 208,4 mil. lei în S1 pentru CEC Bank, plus 13%. Creditele şi depozitele, creşteri de peste 6%. Bogdan Neacşu, CEO: CEC Bank a continuat să crească şi să-şi eficientizeze activitatea în S1/2021. Vom lansa în curând şi primele produse online pentru companii

Autor: Claudia Medrega 27.07.2021

Creditele pentru locuinţe acordate de CEC Bank au avut cea mai mare creştere, de 17,5% în S1/2020, creditele de consum au urcat cu 2%, iar creditele pentru companii cu 5,3% Circa jumătate (53,8%) din creşterea portofoliului în sold provine din creditele acordate prin programele guvernamentale, inclusiv IMM Invest.

CEC Bank, instituţie de credit deţi­nu­tă de stat, aflată pe locul 7 în topul ce­lor mai mari bănci de pe piaţa ro­mâ­nească după active, a raportat pen­tru primul semestru (S1) din 2021 un profit net preliminar de 208,4 mil. lei, în creştere cu 13% faţă de perioa­da similară a anu­lui trecut şi peste nivelul pre­văzut în buget.

CEC Bank şi-a continuat creş­te­rea prin atragerea de noi clienţi şi acor­darea de finanţări în principal sec­to­rului privat, activele băncii cres­când cu 7,7% de la începutul anului, pâ­nă la 44,4 mld. lei - nivel record, po­trivit informaţiilor transmise de bancă.